Bendruomenė prašo dienos centro

Vaikų dienos centrai  įvairiai vadinasi, bet jų paskirtis ta pati, kad  turėtų kur užsiimti po pamokų, ruošti namų darbus, žaisti, gauti pagalbos iš socialinių darbuotojų.  Kai prieš du dešimtmečius imta centrus steigti, jų paskirtis buvo kiek kitokia – savanoriai rūpindavosi vaikais ir socialiai apleistų šeimų arba tais, kuriuos priglobti pasiūlydavo švietimo įstaigos. Šiai dienai vaikų dienos centrų  veikla patraukli ne tik socialinės paramos reikalingoms šeimoms.  Po pamokų leisti laiką bendraamžių būryje nori vaikai ir jaunimas ne pagal „socialinius laiptus“.  Centrų nori  pačios bendruomenės.

Lapkričio  5 –ąją posėdžiavo rajono tarybos  Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas, posėdžiui pirmininkavo Tarybos narys G. Adomaitis.  Pirmoji posėdžio tema buvo būtent Papilės miestelio bendruomenės prašymas įsteigti vaikų dienos centrą. Idėją pristatė Papilės seniūnė J. Šiurkuvienė, skaičiais ir faktais komentavo  Socialinės paramos skyriaus vedėja R. Žiedienė. Poreikį centrui išsakė tėvai, ypač tie, kurie dirba. Jų nuomone, po pamokų kelias valandas vaikai galėtų praleisti bendruose užsiėmimuose, taip būtų ramiau šeimai. Kad toks centras būtų įkurtas, pritaria bendruomenė.  Pirmasis iššūkis – Papilėje nėra tokiai veiklai pritaikytų patalpų. Miestelio bendruomenės „būstas“ netinka, nes jie įsikūrę, galima sakyti, rūsyje.  Vaikai galėtų rinktis gimnazijoje, kultūros namuose. Abi įstaigos geranoriškai nusiteikę priimti. Persakyta tėvų nuomonė, kad po pamokų vėl būriuotis gimnazijoje vaikai nenorėtų…  Keistai skamba „norų – nenorų“ išsakymas, svarbiau, kad patalpos būtų tinkamos ir dirbtų specialistai, galintys pasirūpinti veiklomis. Beje, ar yra socialinį darbą galinčių dirbti specialistų – neatsakyta. Tokių ieškotų.

Apie bendruomenės poreikius- Romos JONIKIENĖS straipsnyje trečiadienio „Vienybės“ laikraštyje.