BIUDŽETAS ATVERS DARBŲ PUSLAPIUS

 

Savivaldybės administracijos direktorė Aromeda LAUCIENĖ apie šių metų darbus 

Kokie 2017 m. mūsų Savivaldybės biudžeto skaičiai?

Savivaldybės biudžeto apimtis be apyvartinių ir skolintų lėšų – 22 654,0 tūkst. Eur, apyvartinės ir skolintos lėšos – 2 747, 2 tūkst. Eur. Biudžetas artimiausiu metu, kai ministerijos patvirtins paskirstytas lėšas savivaldybėms, dar pasipildys valstybės investicijų programai (VIP) ir kelių priežiūrai skirtomis lėšomis.. Mūsų programiniame biudžete gyventojų pajamų, žemės ir turto mokesčio numatoma surinkti 8 mln. 917 tūkst. eurų arba 607 tūkst. eurų daugiau negu pernai. Iš viso savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti skiriama 14 mln. 828 tūkst. eurų. Valstybės skiriamos tikslinės dotacijos sudaro   7 mln. 825 tūkst. eurų valstybės investicijų programoje numatytiems   projektams   finansuoti   bei   įgyvendinti   valstybės     savivaldybėms   deleguotas     funkcijas -kompensacijoms, pašalpoms, melioracijai, žemės ūkiui. Papildomai lėšų skirta kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti   (66 tūkst. EUR),   MMa   didinti   iki 380   Eur,   –   137 tūkst.   Eur.     Mokinio krepšeliui atiteks 4 mln. 720 tūkst. eurų.

Kokiais svarbiausiais darbais taps biudžeto eurai?

Pagrindiniai objektai – pastatui V. Kudirkos g. 9 baigti rekonstruoti,   vaikų lopšelių- darželių

“Gintarėlis” ir “Atžalynas” pastatų tvarkymo darbams užbaigti, Papilės Simono

Daukanto   gimnazijos   ikimokyklinio   ugdymo   skyriaus   “Kregždutė” pastatui modernizuoti,   Papilės seniūnijos pastatui modernizuoti, Ventos pirties pastatui rekonstruoti, Ventos ambulatorijos pastato   modernizavimui  užbaigti,   daugiabučių  namų   kiemų   sutvarkymo   programai,   viešųjų erdvių ir infrastruktūros sutvarkymui rajone (Alkiškių kultūros namų pastato, Akmenės II kaimo, Kruopių miestelio ir Kivylių kaimo sporto infrastruktūrai, požeminių atliekų konteinerių įrengimui rajono vietovėse, Akmenės, Ventos, Papilės mietelių teritorijoms sutvarkyti, Naujosios Akmenės miesto Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų kompleksiniam sutvarkymui ir Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje, eismo saugumo priemonėms įrengti, dviračių ir pėsčiųjų takui tarp P. Jodelės, Statybininkų   ir   Eibučių   gatvių),   vandens   kokybės   gerinimui   Naujojoje Akmenėje, Akmenėje, Papilėje, Kruopiuose, Sablauskiuose, Agluonuose, viešųjų paslaugų gerinimo projektams įgyvendinti (dienos   centro   neįgaliesiems   pastato   Naujojoje Akmenėje   sutvarkymas),   energetinėms ir inžinerinėms sistemoms/statiniams atnaujinti (gatvių apšvietimo sistemų atnaujinimas).

Kalbino Julija SEJAVIČIENĖ

Visas interviu – šeštadienio „Vienybėje“