Daug gražių žmonių, jų darbų ir meilės kupinų linkėjimų

Mes laiminga tauta turėdami tą pasaulio žemėlapyje atrodantį nedidelį žemės lopinėlį, kuriame esme apdovanoti didžiausia dovana – galimybe turėti laisvą savo valstybę. Mus aplenkia ir didžiosios gamtos stichijos. Mes gyvename geriausiu laiku, kai galime daug padaryti sau, savo artimui ir savo šaliai. Tokios mintys sklandė Vasario 16-osios minėjimo iškilmėse Ventoje.
Šventišką nuotaiką kūrė maršai, kuriais sveikino atėjusius į renginį Ventos pučiamųjų orkestras. Fojė laukė Lietuvos kontūrai, kuriuose galėjai palikti spalvotą delno atspaudą. Taip prasidėjo minėjimas ir tradicinis ventiškių pagerbimas „Gerais darbais tėvynę puošiam.“
Sveikinimo žodžiai renginį pradėjo miesto seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, kuri sakė, kad Ventoje gyvena daug puikių žmonių, kurie kuria garbę ne tik savo kraštui, bet ir visai šaliai. Sveikino Seimo narys Valius Ąžuolas, linkėdamas, kad siekis gerais darbais tėvynę puošti galėtų būti kiekvienos dienos tikslu. Rajono mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, kalbėdamas kaip jaunesniosios kartos atstovas, prisiminė dalyvavimą misijoje „Sibiras“, pasidalino įspūdžiais iš renginio Papilėje. „Būkime sąžiningi, aktyvūs piliečiai, nuoširdūs artimiesiems“, – perfrazuodamas ateitininkų šūkį sakė T. Martinaitis.
Paskelbti nominacijų laureatai.
Daugiau Lilija Smalakienė trečiadienio, vasario 19 d. VIENYBĖJE