Dėkoju prisidėjusiems prie šventės

Nuaidėjo Kivylių gyvenvietės 50- metis. Kad galėjome įgyvendinti jubiliejui skirtus sumanymus ir idėjas, dėkoju Kivylių bendruomenės valdybai,  seniūnaitei J. Jakaitienei, mokyklos sekretorei G. Ramanauskienei, I. Ramanauskienei, ūkininkams A. ir S. Griniams, A. ir V. Šemetoms, D. ir V. Jaugoms, J. Kanavolui, S. Plūkiui, J. Rezlerienei, UAB „Laivydas“, I. Milbertienei, R. Vozbinui, E. Narkuvienei, visiems, padėjusiems surengti šventę, visiems, dalyvavusiems joje, sveikinusiems mus jubiliejaus proga.

Kivylių gyvenvietės pirmininkė Roma Kristinaitienė