Dešimtmetis su rūpesčiu, meile ir kompetencija


Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „Atžalynas“ filialas vaikų Dienos centras pradėjo vienuoliktuosius veiklos metus. Nuo pirmos dienos kuriant centrą, plėtojant jo veiklą ir puoselėjant šios įstaigos tradicijas, yra socialinė pedagogė Larisa Karpavičienė. Kompetentingą, iniciatyvią ir kūrybingą pedagogę, puikią kolegę vertina ir įstaigos administracija, ir bendradarbiai, myli vaikai ir gerbia tėvai. „Atžalyno“ bendruomenė patikėjo jai vadovauti naujai įstaigos profesinei organizacijai. Bendruomeniškumas, aktyvumas, darbštumas pastebėtas, ji išrinkta Raudonojo Kryžiaus draugijos   Naujosios Akmenės skyriaus sekretore.

Dešimtmetis Vaikų dienos centro veiklos jau leidžia apibendrinti ir įvertinti, sako Vaikų dienos centro idėjos autorė „Atžalyno“ direktorė Regina Petraitienė. . Džiaugiasi direktorė, kad idėjų galėjo pasisemti iš Akmenės vaikų dienos centro „Akmenėliai“ kolektyvo patirties. Direktorė vertina mažą, tačiau darnią Vaikų dienos centro komandą, socialinę pedagogę L.Karpavičienę, padėjėją L. Prochorčuk. R.Petraitienė sako, kad didėja socialiai jautrių šeimų skaičius, tad norėtų įkurti dar vieną   grupę Vaikų dienos centre ir plėtoti ugdytinių saviraišką bei užimtumą.

Socialinė pedagogė Larisa Karpavičienė jau nebeprisimena baimių ir nepasitikėjimo, lydėjusių darbo pradžioje. Darbo su vaikais ji nebijojo, buvo dirbusi darželyje auklėtoja. Tačiau dienos centro vaikai buvo skirtingo amžiaus, skirtingų patirčių ir visi iš socialinių problemų kamuojamų šeimų. Ji tada studijavo kolegijoje socialinį darbą. Vėliau Šiaulių universitete baigė socialinės pedagogikos studijas. Ir žinios įgytos studijuojant, ir žinios iš įvairių seminarų ar mokymų bei dešimtmečio patirtis, įgyta bendraujant su vaikais, jų šeimomis, šiandien leidžia jai kompetentingai bei sėkmingai dirbti.

Lilija Smalakienė

Visas rašinys – šeštadienio „Vienybėje