Dešimtosios Jurginės

Prie Augustaičių vandens malūno įvyko jubiliejinės, dešimtosios, tradicinės Jurginės, kurias rengia Papilės kultūros namai. Dalyvius sveikino gaspadorius A. Martyšius, Lietuvos Respublikos Seimo narys V. Ąžuolas, renginio svečias – Šiaulių rajono meras A. Bezaras.

Renginys neįsivaizduojamas be Jurginių legenda tapusių vedėjų – Papilės kultūros namų vedėjos Virginijos Kupstienės, darbuotojos Nijolės Grudžinskienės bei aktyvios visuomenininkės Staselės Vaišnorienės. Ir šį kartą jos visiems porino  sodria žemaičių kalba. Jurginių šventės sumanytoja ir už šių tradicijų puoselėjimą pelniusi Lietuvos televizijos „Jorio“ apdovanojimą Virginija Kupstienė kiekvieną kartą sumano vis naujų pavasario šventės ritualų. Per šias Jurgines žiūrovai tradiciškai stebėjo ritualinį žirgų išvedimą ant pirmosios pavasario žolės, pirmą kartą šioje šventėje pasodino jurginų. Apeiginiame rate vaišintasi duona su įkeptais kiaušiniais bei gira. Šiemet Jurginės sutapo su Atvelykiu, tad vyko margučių ir jurgučių ridenimo konkursas.

O šventės jubiliejaus proga šalia liepužės pasodintas Papilės seniūnijos dovanotas ąžuoliukas. Prasminga, kad ąžuoliuką pasodino V. Ąžuolas, Seimo narys, kartu su gaspadoriumi A. Martyšiumi. Sveikinimais ir linkėjimais pamaloninti Jurgiai, Jurgitos, Jurgos.

Sodybos žaliojoje vejoje sukosi šokėjų poros, po atviru dangumi skambėjo pavasario dainos.

Linksmybių salelėje žiūrovus pasišildyti kvietė karštos vaišės: kiaušinienė (kepėjos Z. Kybartienė, O. Fokienė, B. Daunienė, M. Liachauskienė), žuvienė, žirnienė (virėjai A. Valinčius ir V. Beišinas). Raudonskardžio kaimo bendruomenės moterys, vadovaujamos pirmininkės I. Beišinienės, iškepė 300 bulvių su kiaulienos šonine.

Visus maloniai nuteikė ir nuo žvarbaus vėjo šildė atlikėjo P. Stalionio dainos.

Renginio iniciatorė ir organizatorė Virginija Kupstienė dėkinga šventę parėmusiems A. Martyšiui ir jo sūnums Arvydui ir Rolandui, UAB „Idavang“ vadovams, kredito unijos „Tikroji viltis“ vadovams, UAB „IMENA“ direktoriui R. Dargiui, Žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Akmenės skyriui (pirmininkas R. Vaitiekus),  Lietuvos ūkininkų sąjungos Akmenės skyriui (pirmininkė G. Gauronskienė),  asmeniškai A.ir A. Kontučiams, ūkininkams K. Baginskui, G.ir P. Zaramboms. J. Norbutui ir kitiems.

„Vienybės“ inf.

Visas rašinys balandžio 29 d. „Vienybėje“

Onos Fokienės nuotraukos