Diena pražydusi nuoširdumu

Vasario 17-ąją “Vienybei” sukako 70 metų. Įvairiausios gijos riša laikraštį su daugybe žmonių: kas rašė laikraščiui, kad buvo redakcijos darbuotojais, kas rašinių herojais, kas šiandien yra šalia ir yra  laikraščio bičiuliai…. Todėl daug žmonių prisiminė šią dieną ir įvairiausiais būdais beldėsi į redakcijos duris, rašė laiškus, žinutes ir skambino.Todėl diena  tapo  ypatinga: pražydo nuoširdumu ir gėlėmis. Nors ir trumpos susitikimų akimirkos sušildė žiemišką dieną.

Už  dėmesį, gėles ir dovanas nuoširdžiai dėkingi Seimo nariui Valiui Ąžuolui ir jo padėjėjai Kristinai Parnarauskienei, rajono merui Vitalijui Mitrofanovui, perdavusiam sveikinimus  ir nuo savivaldybės darbuotojų,  ūkininkų sąjungos Akmenės skyriaus pirmininkei  Gražinai Gauronskienei, atnešusiai linkėjimų nuo ūkininkų, moterų klubo “Akmenietė” moterims, MB “Informacinių technologijų specialistai” komandai, Ventos seniūnei Genovaitei Mačiuvienei. Buvusiems kolegoms Julijai Sejavičienei, Vytautui Ruškiui pradžiuginusiems apsilankymu ir Leopoldui Rozgai, Apolinarui Juodpusiui  aplankiusiems telefonu. Už  malonias staigmenas  dėkojame bičiuliams Nataljai Plindinienei, Rimai Almanienei, perdavusiai linkėjimų nuo Almanių šeimos.

Daug gražių atsiliepimų ir šiltų linkėjimų radome facebook’o puslapyje, atskriejo žinutėmis elektroniniu paštu ar  telefono skambučiais.

Ačiū už prisiminimus, už linkėjimus ateičiai. Malonu, kad laikraštis turi nuoširdžių draugų.

Būkime kartu ir toliau. Mes dėl jūsų, jūs su mumis.

“Vienybės” redakcija