Dokumentas apie įveiktą pirmąją viršukalnę

Gyvenimo kelio viršukalnės… Jų bus tiek, kiek patys sau supilsime, ko sieksime ir kiek valios pasiekti norimą turėsime. Paskutinioji liepos mėnesio savaitė rajone buvo skirta abiturientams. Visose gimnazijose abiturientams įteikti brandos atestatai, visose – šventiniai susiėkimai kartu su mokytojais, tėvais, draugais.

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija išleido XVII laidą. Pavakarys buvo vėjuotas, o į Kultūros rūmus rinkomės kaukėti. Scenoje instrumentus derino muzikantai. Iškilmes daina pradėjo jaunieji dainininkai. Brandos atestatų įteikimo ceremoniją vedė, koncertuojančius, muzikuojančius pristatė, sveikintojus į sceną kvietė, šventės svarbiausius asmenis – abiturientus pavardėmis įvardijo mokytoja Judita Bernotaitė.

2017 – 2021 metų abiturientų laida- 67 jaunuoliai, į salę atėjo kartu su juos mokiusiais mokytojais. Iškilmių vedėja J. Bernotaitė kalbėjo apie pirmąją įveiktą aukštumą ir nutiestą galimybių kelią, kuriame bus daug pasirinkimų. Prisiminta, kad mokslo metai buvo su iki šiol neregėtais iššūkiais, kuriuos tiek jaunimas, tiek pedagogai įveikė. Pasidžiaugta rezultatais. Itin paveikia citata apie himno prasmę, kad jis parašytas ne samdyto žmogaus, o tėvynės, lietuvybės mylėtojo V. Kudirkos, iškilmių vedėja „atvedė“ susirinkusiuosius prie tautiškos giesmės giedojimo. Vokalinio ansamblio „Agava“ (vadovė J. Švenienė), koncertavusio šventėje, pagalba sugiedojome tautišką giesmę. Pasveikinti Ramučių gimnazijos abiturientų atvyko rajono meras V. Mitrofanovas. Meras ištarė ir nepamirštamo – jaunystės ilgesio – žodžius, koks svarbus darbas baigtas. Palinkėjo pasirinkti mielą širdžiai profesiją, studijuoti, po pasaulį dairytis, sugrįžti į gimtąjį kraštą, kurį šiandien gal ir labai norisi palikti. Seimo narys V. Ąžuolas su šia abiturientų laida į gyvenimą išlydi ir sūnų. Sveikinime subtiliai akcentuota V. Ąžuolo propaguojama nesiskiepijimo teorija. Atseit jaunimas nusiėmė kaukes, nes jie žino kaip teisingai elgtis… Su meile ir geriausiais linkėjimais savo vaikus į gyvenimą išlydėjo ilgametė gimnazijos direktorė H. Daugmaudienė. Sveikinimo žodį tarė ir paties gimnazijoje praleistus metus prisiminė direktorius D. J. Kazlauskas.

Šventės vedėja J. Bernotaitė priminė faktus: šiemet gimnaziją baigė 67 abiturientai, kurie bendrai egzaminuose gavo 227 įvertinimus. Pusė moksleivių surinko aukštus balus – nuo 36 iki 85. Dvidešimt vienas mokinys gavo gan aukštus įvertinimus, o 5 abiturientams iš įvairių dalykų iki šimto balų pritrūko vos vieno balo. Aukštesniuoju balu gimnaziją baigė 17 jaunuolių, jie pirmieji pakviesti į sceną: E. Širvinskaitė, O. Korolkova, P. Janušauskas, J. Valiulis, G. Vėlavičiūtė, M. Rešetniauskaitė, A. Macas, V. Jokubauskaitė, D. Lupeikytė, U. Naglytė, M. Pažarauskaitė, K. Krištopaitis, A. Gintalas, L. Raicevas, E. Raicevas, I. Ąžuolas, D. Kukšaitė. Išvadrintieji abiturientai pasirašė gimnazijos Garbės knygoje. Į sceną pasveikinti auklėtinių pakviestos trijų klasių vadovės – I. Tijūnaitienė, T. Chlystova, V. Pocienė. Abiturientė G. Vėlavičiūtė tarė gimnaziją paliekančiųjų žodį, padėkojo visiems už rūpestį, žinias, galimybes. Gimnazijai XVII laidos abiturientai padovanojo…televizorių, ilgo mokymosi nuotoliniu būdu simbolį. Juk ekranas jungė mokytojus ir mokinius. Abiturientų dovanas pristatė D. Kukšaitė, o jų buvo įvairių – rašiklių, siūlų, segtukų, žodžiu, pagal dėstomą dalyką mokytojui priklausė „pakiša“.

Visas tekstas ir nuotraukos- rugpjūčio 4 dienos „Vienybės“ laikraštyje.