E.Petkauskienė: „Mes rūpėjome vieni kitiems“

    Gegužės 2-ąją buvusiai ilgametei bendrovės garo ir vandens cecho (gamybinės katilinės) viršininkei Eugenijai Petkauskienei sukaks 75-eri. Moteris maloniai sutiko prisiminti prabėgusius metus. Į Naująją Akmenę pirmasis atvyko tėvas Albertas Rozgys ir įsidarbino cemento gamyklos geležinkelio transporto ceche traukinių derintoju. 1957 metais iš Kuršėnų geležinkelio stoties parsivežė šeimą: žmoną Mortą, vyriausiąją, penkiolikmetę, 7 klases baigusią dukra Eugeniją ir jaunesnes dukras Danutę su Veroniką. Nepilnametės Eugenijos niekas nenorėjo priimti į darbą, išgelbėjo Medemrodės tarybinio ūkio ūkvedis Oglis, kuris įdarbino prie javapjūtės darbų Stipirkių kaime.

Nuo 1958-ųjų pavasaris E. Petkauskienė pradėjo skaičiuoti cementininkės stažą – iki pensijos ji išdirbo 40 metų ir 40 dienų.

Dirbdama geležinkelio remonto brigadoje Eugenija įstojo į ką tik pradėjusį veikti Vilniaus technologijos technikumo Naujosios Akmenės filialą, kurį baigusi su pirmosios laidos bendrakursiais gavo technologės diplomą. Gamyklos techninio skyriaus viršininkas Vincas Montvila diplomuotą specialistę pakvietė dirbti brėžinių kopijuotoja. Neilgai kopijavo, nes susigundė garo ir vandens cecho viršininko Stasio Varanavičiaus pasiūlymu “nesitrinti kontoroje”, o ateiti į gamybą. S. Varanavičius pakėlė sparnus į Trakus, o vietoj jo viršininku paskyrė Praną Marcinkų. Po trejų metų pastarąjį iškėlė vadovauti geležinkelio transporto cechui, vietoje I. Ragozino. P. Marcinkus gamyklos administracijai rekomendavo gamybinės katilinės viršininke laikinai paskirti gerai užsirekomendavusią Eugeniją Petkauskienę. Laikinumas užsitęsė iki pensijos.

Veteranė mielai kalba apie bendradarbius- mena kūriką Praną Kuodį, mechanikus Algimantą Pukštį ir Alfonsą Šimkų, šaltkalvį Vytautą Kalakauską, tėvą ir sūnų Vištartus, Steponą ir Stanislavą Dumskius, Kostą ir Jadvygą Apulskius, Stasę Barvydienę, Eleną Kuodienę ir dešimtis kitų. E. Petkauskienė prisiminė, kad garo ir vandens ceche, praktiką atliko ar trumpai dirbo S.V. Anužis, R. Jablonskis, O. Donyla, A. Valančius, vėliau tapę didelių kolektyvų vadovais. Eugenija ir Vytautas Petkauskai išaugino dukrą ir sūnų. Dukra Edita dirba veterinarijos gydytoja, sūnus Saulius – šiluminės įrangos remontininkas.

Saulius GAJAUSKAS

Visas rašinys balandžio 29 d. „Cementininko“ puslapyje