Emocijų diena

Per šalies mokyklas ritosi paskutinio skambučio garsai, o  Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universitetas klausytojus sukvietė į mokslo metų pabaigos šventę – į Padėkos dieną. Šiltai, jausmingai padėkota visiems, prisidėjusiems prie tvarios universiteto bendruomenės kūrimo ir veiklos plėtojimo.

Rektoratas šiais mokslo metais  sumanė  naujovę- labiausiai nusipelniusiems asmenims suteikti universiteto Garbės vardus.  Pirmiesiems Garbės vardų specialiai padarytus liudijimus TAU rektorė R. Vapsvienė, prorektorė G. Sakavičienė, rektorės padėjėja A. Pivanovičienė  įteikė buvusiam prorektoriui R. Kentrai, aktyviai klausytojai A. Ivanauskienei, menų fakulteto prodekanei  B. Puleikytei, šokių studijos „Sidabrinė gija“ vadovei O. Moderienei. Garbės mecenatės vardas po mirties suteiktas klausytojai  Janinai  Montvilienei. Jos atminimas pagerbtas tylos minute. Buvau sujaudinta – ir man suteikė garbės globėjos vardą. Ačiū!

Universiteto rektoratas nuoširdžiai padėkojo Savivaldybės merui V. Mitrofanovui, mero pavaduotojui T. Martinaičiui, Administracijos direktorei A. Laucienei, parapijos klebonui O. Jurevičiui, Kultūros centro direktorei E. Statkienei, universiteto veiklą kuravusiai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistei N. Lukauskaitei, Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro vadovybei, Visuomenės sveikatos centrui ir kitiems už nuolatinę paramą ir pagalbą. Universiteto veiklų partneriams įteiktos  klausytojos D. Stankevičienės padarytos ypatingai meniškos atvirutės.

Meile, dėkingumu ir emocijų gūsiu apglėbti  dėstytojai  N. Delnickienė, O. Moderienė,  R. Kriaučiūnienė,   V. Alekna,  Z. Liaukšienė, L. Liulienė,  Ž. Petokaitienė, N. Kliučinskienė. Taip pat būrys  veiklos  savanorių, organizatorių. Tai tie žmonės, kurių veiklumu ir entuziazmu plėtojama universiteto plati veikla ir klausytojų užimtumas.

Savivaldybės meras V. Mitrofanovas, parapijos kunigas S. Šlepavičius ir kiti pasidžiaugė universiteto veikla, tuo, kad subūrė  daug klausytojų  aktyviai pažintinei ir įdomiai saviraiškos veiklai, sveikino  sėkmingai užbaigus dar vienerius mokslo metus. Už glaudų bendradarbiavimą ir aktyvumą universitetui  dėkojo   Visuomenės sveikatos centro, Jaunimo ir suaugusiųjų centro atstovai ir kiti.

Savo ruožtu universiteto klausytojai gražiai pagerbė   rektorę  R. Vapsvienę, prorektorę   G. Sakavičienę, finansininkę R. Mitkevičienę, fakultetų vadovus  už laiką, energiją ir  kūrybinius sumanymus, skirtus universiteto veiklai…

Visas rašinys birželio 3 d. numeryje

Julija SEJAVIČIENĖ

Jono Vapsvos nuotraukose: Garbės vardu apdovanotą pedagogę A. Ivanauskienę sveikina jos mokinė O. Gedžienė; pagerbiamas R. Kentra;  apdovanotos universiteto dėstytojos