Faktas – valstybė pinigų neprarado

Vargiai kas galėtų suskaičiuoti, kiek projektų – verslo, mokslo, statybų, kaimo bendruomenių – yra apyvartoje. Tokių yra dešimtys tūkstančių. Vieni jų itin naudingi ir brangūs, kiti – popieriniai, tinkami pinigams išsunkti. Tačiau, jei valdžiai gerai, tai ir žmonėms į naudą. Projektų yra ilgalaikių, kai sutvarkomas parkas, ir „vieno baliaus“, kai paskaitoma paskaita ir skaniai pavalgoma. Išties sėkminga valstybės investicija buvo į verslo kūrimo projektus.

Prieš gerą dešimtmetį verslo projektų rėmimas buvo itin populiarinamas ir propaguojamas. Paskui propaganda aprimo. Nelabai ką žinojome, kaip sekasi verslus sukūrusiems darbdaviams – ar jie vis dar dirba, ar jau bankrutavo. Ar valstybei naudinga remti verslo kūrimą?

Vietinio užimtumo iniciatyvų projektai startavo 2001 metais. Už juos atsakingomis paskirtos vietinės Darbo biržos. Perverčiau anų metų straipsnius, ataskaitas apie vietinio užimtumo iniciatyvas – išties kruopščiai ir viešai buvo svarstomos perspektyvos, įstatymai ribojo, kas gali gauti paramą, nedviprasmiškai apibrėžta atsakomybė naudojant valstybės duodamus pinigus. Kokia situacija buvo mūsų rajone?

Šiaulių apskrityje Akmenės rajonas vietinio užimtumo iniciatyvų projektais užima net 40 procentų erdvės! Į projektus investuota arti 2 milijonų eurų.

Daugiau Roma Jonikienė – trečiadienio, rugsėjo 12 d., „VIENYBĖJE“.