Galėtume pasakyti: sunyko didelis kaimas

Per metus rajone sunyksta po didelį kaimą. Pasakiau perkeltine prasme, bet statistika yra negailestinga, jei susumuotume tuos, kurie išvyko, mirė, dėl kitų priežasčių nebedeklaruoja mūsų rajone nuolatinės gyvenamosios vietos, netektų žmonių skaičius prilygtų , pavyzdžiui, Kivylių kaimui. Gaila, bet tikrovė tokia – mūsų vis mažiau.

Rajone yra šešios seniūnijos, ir visos prarado dalį gyventojų. Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje sausio 1 – osios duomenimis gyvena 8489 žmonės. Šios seniūnijos turtas  40,2 – kilometro kelių, valdo Naujosios Akmenės  miestą,  turime dvi bendruomenes, 5 seniūnaitijas.  Praeitais metais rajono centre gyveno daugiau žmonių nei šių metų pradžioje: 4816 moterų ir 3746 vyrai.  Jei mūsų gyvenimus įspraustume į dešimtmečius,  gausiausi gyventojais metai buvo 2014 metai, Naujojoje Akmenėje  gyveno  9403. Nors  nedarbo lygis tuomet buvo didžiausias.

Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje metų pradžioje apskaityti  1968 žmonės. Seniūnija labai apraizgyta keliais, jų turi 169,8 km. Turi 30 kaimų, kurie tuštėja, kaip ir visa Lietuva.  2019 metais seniūnijoje  gyveno 2023 žmonės, o metų pradžioje  sumažėjo iki 1968. 2015 metai buvo gausiausi gyventojais -2313 žmonių.   Kaimiškojoje seniūnijoje gyvena daugiau vyrų nei moterų:  958 moterys ir 1010 vyrų. Seniūnijoje yra kaimų, o tai džiugina, kuriuose padaugėjo gyventojų. Pavyzdžiui,  Alkiškiuose  – 4, Pakempiniuose –  5, Stipirkiuose –  8. Neblogai, kad dešimtyje  kaimų gyventojų skaičius liko toks pat. Visuose kituose kaimuose žmonių sumažėjo. Yra kaimų, kuriuose žmonių sumažėjo ženkliai –  10 ir daugiau, pavyzdžiui, Kivyliai neteko 19 žmonių. Mūsų mastu – daug.

Daugiau Roma Jonikienė šeštadienio, vasari 8 d., VIENYBĖJE