Genai mokslui lydėjo nuo mažumės

Auksinę amžiaus sukaktį ką tik paminėjęs AB „Akmenės cementas“ generalinio direktoriaus patarėjas ir bendrovės valdybos pirmininkas Julius Arnoldas Mituzas nelinkęs tuščiažodžiauti ir savo gyvenimo kelią nusako trumpai: vidurinė mokykla, studijos Vilniaus universitete, praktinis darbas, daktaro disertacija, dėstytojo pareigos, dabartinė veikla. Kiek pasigilinus į šiuos jubiliato gyvenimo etapus, atsiveria dėmesio verta panorama.

Būsimasis mokslininkas gimė Kaune ir tėvai, išvykdami dirbti į cemento gamyklą, Julių į Naująją Akmenę atsivežė visai mažą. Čia jis užaugo, čia baigė tuometinę 2-ąją vidurinę mokyklą, čia sulaukė jaunesnių brolio Tomo ir sesers Algimos. Kalbėdamas apie studijas Vilniaus universiteto chemijos fakultete, Julius nedvejodamas patvirtina, kad specialybės pasirinkimą lėmė tėvo, Algimanto Mituzo, buvusiame Kauno politechnikos institute, įgyta silikatų technologo profesija. Julius nuo mažumės žinojo, kur pasuks. Dabar rakursas į praeitį. Į mokslą Julių šaukė dar ir senelio, tėvo tėvo Juliaus Mituzo, gimusio 1911 metais, genai. Jis 1944 metais Kauno universitete baigė technologijos fakulteto chemijos technologijos skyrių. Vėliau dėstė silikatų technologijos katedroje, apsigynė chemijos mokslų daktaro disertaciją. Jo tyrimų duomenys buvo panaudoti statant Akmenės cemento gamyklą. Jubiliato tėvas A. Mituzas – habiltuotas technologijos mokslų daktaras, nuo 2002 metų Kauno technologijos universiteto profesorius ir dėstytojas. 1970-1980 metais A. Mituzas buvo cemento įmonės laboratorijos viršininko pavaduotojas, vėliau visą dešimtmetį – viršininkas. Šiemet spalyje 80-metį minėsiantis mokslininkas pensijoje, bet įmonėje turi filialą, kuriame atlieka į gamybą orientuotus taikomuosius mokslinius tyrimus.

Vilniaus universiteto chemijos fakultete Julius Arnoldas Mituzas studijavo mokslinio profilio fizikinės chemijos inžineriją. Po studijų būsimasis mokslininkas penkerius metus AB „Akmenės cementas“ laboratorijoje įgytas žinias taikė praktiniuose tyrimuose ir kibo į daktaro disertaciją. Prireikė daugybės mokslinių tyrimų, bandymų, konsultacijų, laiko, kol pasirinkta tema „Separuoto portlandcemenčio frakcijų hidratacija ir cemento akmens savybės“ tapo moksliniu darbu. Disertaciją Julius 2002 metų balandžio mėnesį apgynė Kauno technologijos universitete. Vėliau čia studentams dėstė silikatų technologiją. J. Mituzas yra rišamųjų medžiagų cheminės technologijos vadovėlio bendraautoris.

Posūkis į kitokią veiklą jubiliatui buvo 2007 metai, kai jis buvo išrinktas AB „Akmenės cementas“ valdybos pirmininku. Jam nereikia ieškoti rinkų produkcijos pardavimui, bet privalu užtikrinti santykius tarp įmonės ir akcininkų, vykti į Europos Sąjungos šalis atstovauti Lietuvos cemento pramonei. Be cementininkų įmonės, J. Mituzas yra dar keturių mažesnių bendrovių valdybų pirmininkas. Jas aplankyti jubiliatas per mėnesį automobiliu sukaria 7 tūkstančius kilometrų.

Mamai išėjus Anapilin, į Mituzų namą Sodų gatvėje visa šeima retai besuvažiuoja. Ir tėvas vis dažnesnis svečias pas vaikus Vilniuje. Turėdamas laisvo laiko Julius jį paaukoja žvejybai. Nevengia ir prie eketės šaltomis dienomis sėdėti.

Saulius GAJAUSKAS

Autoriaus nuotrauka