Gimnazijose nauji specialistai

Gimnazijose nauji specialistai

Ramučių gimnazijoje nuo balandžio mėnesio psichologe dirba Neringa Sakalauskaitė, o nuo rugsėjo Papilės Simono Daukanto gimnazijoje – Aušra Šukytė. Neringa Sakalauskaitė Didžiojoje Britanijoje įsigijo psichologijos bakalauro laipsnį, dabar Klaipėdos universitete studijuoja pedagoginės psichologijos magistrantūroje. Aušra Šukytė psichologo specialybę įsigijo Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Išbandė save įvairiose darbo su vaikais pareigose ir pasiryžo Kauną iškeisti į mokyklos psichologės pareigas nedideliame miestelyje.

Jaunosios specialistės rajono mokyklų psichologų metodiniame pasitarime ne tik prisistatė kolegoms, bet ir pasidalino darbo pradžios patyrimais, o patirties turinčios kolegės atsakė į rūpimus klausimus.

Rajono mokyklų psichologės metodiniame pasitarime aptarė veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo galimybes, papildė savo veiklos planą bei sutarė dėl mokyklos psichologo veiklos įforminimo dokumentų pildymo.

Lilijos Smalakienės nuotraukoje: Neringa Sakalauskaitė ir Aušra Šukytė turėjo daug klausimų psichologei Daivai Skirienei.