Gyvenimo išmintis

Naujosios Akmenės „Bočiai“  garsėja išmanumu ir atkaklumu. Jų sugalvoti ir visuomenei pasiūlyti renginiai gyvuoja dešimtmečius. Į susitikimus su koncertine programa, sveikinimais, pasikalbėjimais, padėkojimais jie pakviečia kelis kartus metuose.  Pavasarinis susitikimas „Kartu gyvenimo keliu žingsniuojam“ žiūrovus sukvietė kovo 17 – ąją. Tradiciniuose koncertuose dalijamasi gyvenimo išmintimi, kokia svarbi yra žmogaus kūryba ir bendra veikla.

Kad bus visko, liudijo jau pirmojo  Naujosios Akmenės kultūros rūmų aukšto vestibiulyje grojam muzika. Armoniką virkdė „Bočių“ kapelos muzikantas. Antrajame aukšte, dar prieš žvalgantis patogių vietų salėje, norėjosi  apžvelgti „Bočių“ kolektyvo nario V. Žukausko tapybos darbų parodą. Vaizdai akvarelėse susišaukė su laukiamu metų laiku – pavasariu. Eksponuota ir įvairiausių rankdarbių paroda.

Naujosios Akmenės „Bočiai“ turtingi  dalyviais, pasirinkusiais įvairias mėgėjiško meno rūšis: žmonės groja, dainuoja, šoka. Dažną kartą bendriems koncertams jie pasikviečia draugų iš Kultūros centro, Naujosios Akmenės  TAU.  Šį kartą kartu žingsniuoti gyvenimo keliu pasikvietė draugus ir kaimyninių rajonų ir miestų „Bočių“ organizacijų. Atvyko Skuodo romansų ansamblis „Prisiminimų rožė“, Palangos „Bočių“ vyrų choras, apsirėdęs puikiais jūrų kapitonų kostiumais, Joniškio „Bočių“ ansamblis, Plungės kolektyvas. Kaip be mūsiškių – mūsų bočiai ir dainuoja, ir šoka, ir groti geba. Kartu koncertavo Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovė Iryna  Popudrenko.

Kai suvažiuoja tiek svečių, renginyje neįmanoma „išsisukti“ be sveikinimų ir padėkojimų. Naujosios Akmenės bočiams vadovaujanti A. Žakienė pasveikino susirinkusius šventėn, pristatė atvykusiuosius ir saviškius, visus apdovanojo, padėkojo. Į svetingumą – svetingumu. Svečiai neliko skolingi nei gerų žodžių, nei gėlių, mažų dovanėlių.

„Vienybės“ informacija.