Įdomi ir prasminga meno terapija

Nors ir nebuvo palankūs metai susitikti, susiburti draugėn dėl pandeminės situacijos, užsitęsusio karantino, tačiau Akmenės rajono meno mokykla ir šiemet pasiryžo įgyvendinti meno terapijos renginių ciklą „Augame širdimi – 2021“. Šiemetinis meno terapijos judėjimas buvo gražus ir prasmingas tęsinys ankstesniais metais vykusios veiklos, nes Meno mokykla jau kelerius metus sukviesdavo socialinius partnerius įdomiai meninei veiklai, organizuodama meno terapijos užsiėmimus, koncertus, festivalius. Šiemetinio judėjimo „Augame širdimi“ vykdytojų komanda organizavo nemažai įvairių veiklų: koncertų, meninių dirbtuvių. Veiklų geografija prasiplėtė, nes renginiai šiemet vyko ne tik Naujojoje Akmenėje, bet ir Dabikinėje. Taip pat prasminga, kad pirmą kartą judėjime dalyvavo Meno mokyklos Ventos skyriaus mokiniai ir mokytojai bei Ventos socialinės globos namų bendruomenė. Deja, kai kuriuos sumanymus renginių ciklo vykdytojams pakoregavo suvaržymai.

Apie Akmenės rajono meno mokyklos renginių ciklą „Augame širdimi 2021“ – Valdo BOGAVIČIAUS straipsnyje trečiadienio „Vienybėje“.