Išėjimo motyvai nesudomino.

Pirminės sveikatos priežiūros centro  gydytoja psichiatrė Virginija Kristinaitienė penktadienį atsisveikino su šia gydymo įstaiga, su gimtojo  krašto žmonėmis. Ji perėjo dirbti kitur.

Ventoje gimusi ir čia baigusi vidurinę mokyklą, pedagogo dabar jau amžinąjį atilsį S. Stulpino dukra Virginija pasirinko medicinos studijas tuometiniame Kauno medicinos institute.  1984 metais gavusi gydytojos psichiatrės diplomą, grįžo dirbti į gimtąjį kraštą.  Dirbo Vaikų globos namuose, nuo 1999 metų – gydytoja psichiatre Psichikos sveikatos centre, 2008-2015 metais buvo šio centro direktore.  Pernai Psichikos sveikatos centrą prijungė prie Pirminės sveikatos priežiūros centro. Virginija Kristinaitienė tokį jungimą vadina klaida.  Dėl įvairių psichikos negalavimų per metus į gydymo įstaigą vidutiniškai  kreipiasi  6 tūkstančiai pacientų. Vieniems gydytojai pagalbą suteikia vietoje, o kitus nuodugniau ištirti siunčia į Vilniaus, Klaipėdos ar kitas ligonines.  Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikia 6 darbuotojai: 2 psichologai, gydytojas psichiatras,  viena socialinė darbuotoja  ir psichikos slaugytoja. Virginija Kristinaitienė turi gydytojos psichiatrės ir gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės licencijas. Ypatingai dinamiškas laikas turi įtakos paauglių psichikai, todėl gydymo paslaugos vis dažniau prisireikia jauno amžiaus pacientams. Į ką kreipsis psichikos slogutį pajutę rajono gyventojai ?  Atskiromis dienomis atvažiuos specialistė iš Skuodo ir aptarnaus Akmenės krašto pacientus.  Gydytoją psichiatrę V. Kristinaitienę mielai priėmė  dirbti kaimyninio rajono Psichikos sveikatos centre. Tokių su dviem licencijomis gydytojų  labai ieško.  

Parašydama prašymą atleisti iš pareigų, gydytoja V. Kristinaitienė  įvardijo  keletą tokio apsiprendimo motyvų: didelis ir nesubalansuotas darbo krūvis; didėjanti tikimybė apsirikti, apsunkinta galimybė kelti kvalifikaciją, didėjanti emocinė įtampa, galimas perdegimo sindromas. Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovai  nesivargino panagrinėti prašyme nurodytus  motyvus, paanalizuoti, ką padaryti ateičiai, kad tokių trukdžių nebūtų.  Centro vadovė  . V. Sungailienė iš karto  patenkino V. Kristinaitienės prašymą atleisti.

– Čia prabėgo  mano prasmingiausi ir garbingiausi darbo metai,- sakė gydytoja psichiatrė Virginija Kristinaitienė.  – Tie metai ir mano profesinės žinios, kurias nuolat atnaujinau ir tobulinau, buvo skirti gimtojo krašto žmonėms. Atsisakau pareigų dėl  ne nuo manęs priklausančių aplinkybių – slogių sąlygų, apsunkintos galimybės kelti kvalifikaciją. Šviesiai prisimenu ir prisiminsiu Akmenės krašto žmones, linkiu jiems  sveikatos, stiprybės, dėkoju kolegoms gydytojams ir medicinos slaugytojoms už bendro darbo metus.

Virginija Kristinaitienė aktyviai dalyvavo rajono bendruomenės gyvenime. Yra dirbusi Savivaldybės taryboje, ir praeituose Savivaldybės tarybos  rinkimuose kandidatavo Tėvynės sąjungos -Lietuvos krikščionių demokratų sąrašu, rinkėjų valia ji atsidūrė sąrašo antrojoje pozicijoje ir gavo Tarybos nario mandatą, tačiau dėl užimamų pareigų mandato turėjo atsisakyti.  

Savivaldybės vadovai deda daug pastangų, kad rajone netrūktų gydytojų,  jiems pritraukti skiria netgi  įsikūrimo lėšų kraitelę. Kaip šiame pastangų fone turime suprasti atvejį, kai lengva ranka atleidžiama geros kvalifikacijos ir didelį darbo patyrimą turinti gydytoja psichiatrė?

Julija SEJAVIČIENĖ

„Vienybės“ sausio 25 d. numeris