Jauni ir energingi po 40 metų

Paskambino Margarita Kondrotaitė-Skabeikienė, kad jie norės ilgiau pabūti savo mokykloje, kurią baigė lygiai prieš 40 metų Akmenėje: 1983 metų vasarą brandos atestatai įteikti  67 abiturientams  – 31 vaikinui ir 36 merginoms. Tą pavasarį iš trijų klasių po sujungimo liko dvi, jų auklėtojos buvo Salomėja Trimailova ir Vilgermina Stonienė, kuri nuo 2000 iki 2014 metų tapo šeštąja vidurinės, o nuo 2005 metų gimnazijos direktore. Nors daug laidų palydėjo kaip direktorė, bet 1983-ių vasarą išleido vienintelę savo auklėtinių laidą, tad ir įsimintiną. Kai susėdame prie ovalaus stalo mokytojų kambary, pro pravertas duris spalvomis plūdo Nijolės Vilutytės su vyru Romu Dalinkevičiumi sukurtas trijų dalių vitražas, kurio restauracija 1996 metais rūpinosi jų auklėtoja, o tada direktoriaus pavaduotoja, dabar Trečiojo amžiaus universiteto rektorė. Į šių metų sukakties šventę pakvietė jaunesnių klasių auklėtoją Angelę Liubinavičiūtę, vokiečių kalbos mokytoją Korneliją Lukauskienę, matematikę Ireną Kopeikinienę ir lituanistę Zitą Momkauskienę. Jų jaunystės vasarą ir šios mokytojos dar neseniai buvo pradėjusios mokytojauti Akmenėje.

Kai vėliau paklausiau ir vieno, ir kito, kuo šis laikas kitoks, atsakė, kad kuo labiau tolsta nuo jaunų dienų pavasario, tuo daugiau nuoširdumo. Gal todėl be skirties susirinko iš abiejų klasių, Birutė Andrijauskaitė, susiderinusi atostogų laiką, parlėkė net iš Norvegijos, kaip ir iš tos pačios šalies jau kiek anksčiau prie Panevėžio įsikūrusi Salomėja Rimkutė. Dalis jų dar tolimų reisų keliuose, Amerikoje, Anglijoje, Vokietijoje, bet 14 iš 23, susėdusių nusifotografuoti, savo gimtojoje Akmenėje jau visam laikui akmeniškiai: bibliotekininkė Romualda ir nagingas statybininkas Vidmantas Augustinai, toks pat nagingas meistras Renatas Želvys, paramedikas  Henrikas Mickus, draudėja Janina Jonikaitė, tik jos nespėjau pasiklausti, koks jausmas, kai tą pačią vasarą po 20 metų mokyklos duris veria dukra Raimonda, o po savaitės ir mama. Ant Būgno kalno iš tolo šviečia Prialgauskų sodyba, kurią puoselėja Sevutė  su vyru, apie Sevutę gražiai kalbės klasės draugė Daiva Gašpuitytė, atvykusi iš Troškūnų. Iškart į du susitikimus: šeštadienį su draugais, sekmadienį melsis su tėveliu Alkiškiuose. Ir vis sakys, kad pasiilgsta Akmenės, kur pradėta mokytojauti pirmus devynerius metus, paskui Troškūnai, išugdyti gitaristai, folklorinis ansamblis ir daugybė brangių žmonių mamos pusėje…

Rita Ringienė

Visas rašinys rugpjūčio 26 d. numeryje