Jaunystė vergijos prieblandoje

Šie metai Lietuvai turtingi liūdnomis sukaktimis. Prieš 70 metų sovietinė okupacinė valdžia surengė antrą masinio Lietuvos gyventojų trėmimo akciją „Bangų mūša“. O prieš 65 metus Kazachijos gūdžiose stepėse įkurtame lageryje įsiliepsnojo kalinių sukilimas. Nebepakentusių žiauraus režimo ir paniekinimo politinių kalinių pasipriešinimas buvo negailestingai užgniaužtas, bet parodė kalinių ryžtą. Neseniai pasakojome apie vieną iš šio sukilimo vadovų, mūsų kraštietį iš Kinkių kaimo teisininką Juozą Kondratą. Garbės kraštotyrininkas Ignas Valantis ta pačia proga pasiūlė aplankyti Viliočių kaime, tarp Žarėnų Latvelių ir Šakynos, gyvenančią Pranę Varnaitę–Pakamanienę, ano koncentracijos lagerio kalinę tais sukilimo metais.

Senolei irgi garbinga sukaktis- šiemet jai 95 metai, tačiau atmintis šviesi, prieš keletą metų pati užrašė prisiminimus Šiaulių kraštotyrininkų knygai ir anuomet tremtinių dainuotas ilgesio dainas. Viliočių kaimas dabar priskirtas Šiaulių rajonui, o anuomet, Pranės jaunystės laiku, buvo Kruopių valsčiaus teritorija. Tai buvo stambus kaimas, turėjęs apie 30 sodybų ir per 170 gyventojų. Vienu kraštu kaimas glaudėsi prie neišbrendamomis pelkėmis garsių Tyrelio miškų – patikimo anuomet rezistencijos kovotojų prieglobsčio. Tad suprantama, jog partizanai Viliočiuose dažnai lankydavosi. Juozo Varnos, 13 hektarų ūkio šeimininko, sodyboje irgi buvo slėptuvė, kurioje partizanai gyveno dvi žiemas. Ne vieną ir ne du kartus sodybą buvo užgriuvę saugumo kariuomenės būriai ir vietiniai „liaudies gynėjai“, tačiau slėptuvės neaptiko.

Kruopių ir Šakynos apylinkes kontroliavusių „Genio“ rinktinės partizanų gretose porą metų buvo ir Pranės vyras Liudvikas Pakamanis. Pakamanių šeimos likimai susiklostė panašiai, kaip ne kartą romanuose aprašyta: vienas brolis kovojo partizanų gretose, kitas buvo prievarta išsiųstas tarnauti raudonojoje armijoje, demobilizuotas grįžo netekęs kojos. Kaip karo invalidas, jis gavo teisę laiduoti už legalizuotis nusprendusį ir tolesnio persekiojimo išvengusį brolį Liudviką. Tačiau Pranei likimas lėmė kitokius išbandymus.

Visas Leopoldo Rozgos pasakojimas šeštadienio balandžio 13 d, VIENYBĖJE

 

Lietuvos Garbės kraštotyrininkas Ignas Valantis – dėmesingas P. Varnaitės – Pakamanienės prisiminimų klausytojas