Jautrūs ir poetiški susitikimai gimtinėje

Naujojoje Akmenėje ir Ventoje  kraštietis Povilas Venta Kuprys pristatė savo naują poezijos knygą „Medžiameldis“.  Abu susitikimai paženklinti  prisiminimais apie vaikystę, pažintus ir dar prisimenamus žmones, pripildyti pasakojimų  apie  įvairiapusišką kūrėjo patirtį bei  kupini įspūdžių  pasivaikščiojus miestuose  po ilgo nebuvimo. Ir, žinoma, pakylėti poetinio žodžio.

Naujojoje Akmenėje susitikti su kūrėju atvyko ne tik nuolatiniai bibliotekos renginių lankytojai – poetinio žodžio mėgėjai, bet  autoriaus tėvų giminės, mokslo draugai, buvę mokiniai. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino su poeto biografijos faktais. Povilo Ventos Kuprio gimtinė yra Klaišių kaimas, tad  ne kartą kalba sukosi apie šį kaimą, jo likimą, žmones…

Daugiau Lilija Smalakienė ir Rita Ringienė šeštadienio, vasari 8 d., VIENYBĖJE.