Jiems pavyko

Bendrom jėgom nuverčiami kalnai. Gražus renginys praeitą savaitę (gruodžio 8 d.) nuskambėjo dainomis, muzikiniais kūriniais, šokiais Naujosios Akmenės kultūros rūmuose. „Muzikiniai tiltai“ – rajono meno mokyklos neformalios jaunimo grupės „Meno arka“ idėja vienybės ir solidarumo su Ukraina palaikymui. Jiems pavyko ir idėją „įrėminti“, ir koncertuoti norinčius, gebančius pakviesti.

Kultūriniai renginiai išties suvienija ir jungia žmones. Būryje sutinki bendraminčių, supranti, kad daug žmonių galvoja ir elgiasi taip pat, kaip ir tu. Kad tiek renginio iniciatoriai, tiek atėję palaikytojai yra su Ukraina, yra prieš karą. O dar per sniegą brendančios Kalėdos… jos jau arti. „Muzikiniai tiltai“ – tuo pačių ir kalėdinis renginys.

Koncertas prasidėjo Meno mokyklos smuiko pedagogės D. Vanagienės suburto smuikininkų ansamblio atliekamu Ukrainos himnu. Jaudinančios minutės – renginyje dalyvavę ukrainiečiai iš širdies giedojo savosios šalies himną. Renginio vedėjai – jaunimas iš „Meno arkos“ – dvi merginos lietuvaitės ir ukrainietis vaikinas pristatė idėją. Jaunuolis lietuvių kalba padėkojo už pagalbą Ukraina, už Akmenės krašte priglaustus žmones, kurie gali dirbti, mokytis, lavintis menuose.

„Muzikinių tiltų“ koncerto įspūdžiai –Romos JONIKIENĖS straipsnyje antradienio „Vienybėje“.