Jūsų 14 milijonų eurų

Didžiuokitės savimi. Lietuva per labai trumpą laiką surinko 14 milijonų eurų, kurie skirti radarams nupirkti. Taip padedame Ukrainai kovoti, atsilaikyti ir nugalėti labai pavojingą, jokių susitarimų ir humaniškumo taisyklių nesilaikančią, terorą paskleidusią valstybę – rusiją. Ranka nekyla tos šalies pavadinimą rašyti didžiąja raide, nes didžioji raidė reiškia pagarbą.

Visur, kur tik gyvename, per Lietuvą buvo paskleistas kvietimas paminėti juodžiausią dieną – karo Ukrainoje, užpultoje rusijos, metines. Naujojoje Akmenėje, L. Petravičiaus aikštėje, vasario 24 – osios vakarą taip pat rinkosi žmonės, atsinešė Lietuvos trispalves ir Ukrainos mėlynai geltonas vėliavas, dideles ir mažas.

Kvietime rinktis aikštėse buvo priminta, kad praėjusiais metais, pirmą masinio karo dieną visoje Lietuvoje žmonės ėjo į miestų ir miestelių aikštes palaikyti rusijos užpultos Ukrainos. Buvo viltis, kad viskas greitai baigsis, nes viršų paims protas. Jau metai praėjo, karas tęsiasi… Žmonių kančios tebesitęsia, kraujas ir ašaros tebesilieja, pastatai tebegriūva, šalies agresorės skleidžiamas melas ir neteisybė juodina tuos, kurie sako karui „ne“.

Tad vasario 24 – osios vakarą susirinkome pasakyti, kad palaikome ir padedame Ukrainai. Į  vienybės ir solidarumo akciją „Laisvė šviečia“ susirinko mažesnis būrys žmonių, nei pernai. Tai suprantama, nes mūsų krašto gyventojai žino, kad ukrainiečiams pagelbėta įsikurti Akmenės rajone, tai nuramina žmones. Dalyviai atsinešė žvakučių, nors daug jų parūpino Savivaldybės administracija. Iš žvakučių sudėliotos širdelės. Kalbėjo rajono meras V. Mitrofanovas. Pagrindinė mintis buvo apie tai, kad padėjome ir padėsime Ukrainai ir ukrainiečiams, nepriklausomai nuo retų, bet vis tik girdimų neigiamų nuostatų apie pagalbą. Žodį tarė aktyvus visuomenininkas A. Almanis, vadovaujantis pagalbos Ukrainai fondui „Kelias į svajonę“. Apie rusijos norus užvaldyti pasaulį prisiminė Tarybos narys A. Nicius. Akcijoje dauguma dalyvių buvo ukrainiečiai, jie atsinešė plakatų, kuriuose smerkiamas karas ir tuo pačiu dėkojama žmonėms, pagelbėjusiems įsikurti Akmenės rajone.