Kaimas laiko sraute. Jonaičiai

Buvusio Papilės valsčiaus vakaruose, tarp miškų ir krūmų, dar siauručio Avižlio upeliuko vingiuose, kadaise buvo „dvigubas“ Jonaičių kaimas – dveji Jonaičiai. Pirmajame Jonaičių kaime 1923 m. buvo 30 ūkių su 156 gyventojais, antrajame – 13 sodybų, o jose 91 gyventojas. Sakome: „buvo“, nes po vienkiemių griūties pačiame Jonaičių pakraštyje, prie pat Dumbrių kaimo ribos, buvo likusi vienintelė Stanislovo Bartkaus sodyba. Kaimas nepateko į viduramžių raštus, nes čia nebūta didelių dvarų. Į istoriją pateko per carinės Rusijos valdžios uždraustą lietuvišką raštiją ir mokslo troškulį. 1892 m. vasario 12 d. Jonaičių kaimo ūkininko Benedikto Balkausko sodyboje žandarai aptiko slaptą lietuvišką mokyklą. Iš Telšių kilusi daraktorė Ona Misiulytė katekizmo ir lietuviško rašto čia mokė aštuonis vaikučius.

Neišugdė Jonaičiai didelės plejados Lietuvai ypatingai nusipelniusių žmonių. Bene garsiausias – 1949 m. liepos 2 d. čia gimęs inžinierius technologas Algimantas Stasys Anužis, nuėjęs sudėtingą karjeros kelią. Tasai kelias prasidėjo pėsčiomis rytmečiais žingsniuojant į Šiaudinės pradinę mokyklą. Vaikinas baigė Papilės S. Daukanto vidurinę mokyklą. Tėvelis dirbo staliumi Kairiškių tarybiniame ūkyje, mama buvo „paprasta“ darbininkė, tad abu sūnūs – Algimantas ir Valentinas – padėdavo mamai vasarą ravėti šakniavaisių „normas“. Algimantas dirbo statybos organizacijose, nuo 1969 metų – tuometinėje Kauno dirbtinio pluošto gamykloje. Dirbo, vakarais studijavo Kauno politechnikos institute…

Leopoldas ROZGA

Visas rašinys kovo 26 d. „Vienybėje“