Kairiškių kaimo biblioteka paminėjo sukaktį

Baigiantis metams,   Kairiškių kaimo biblioteka pažymėjo  65-erių metų  įkūrimo sukaktį. Į vakarą – prisiminimą „Iš praeities lai skamba aidas“ buvo pakviestas nemažas būrys šioje bibliotekoje dirbusių darbuotojų. Nuo 1953 metų bibliotekoje yra dirbę 15 darbuotojų. Minėjime dalyvavo įvairaus amžiaus skaitytojai, bendruomenės nariai, kuriems ir šiandiena biblioteka  „ne sienos, ne lentynos, net ne knygos sustatytos eilėmis. Biblioteka yra pasaulio išmintis ir atviros durys kiekvienam“. Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja – sekretorė Judita Žilienė perdavė dovanas ir linkėjimus nuo Seimo nario, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įteikė  savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą,  Viešosios bibliotekos direktorės padėkos raštą už kraštotyrinę veiklą,  Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė  Taraškevičiūtė padovanojo bibliotekai puošmenų, Naujosios Akmenės TAU rektorė Rimana Vapsvienė  padovanojo bibliotekai krepšelį su gėlėmis, rajono vicemeras, kraštietis Apolinaras Nicius  –   knygų, Tryškių parapijos klebonas Darius Povilaitis padovanojo knygą – albumą,  poetė Liucija Jagielienė, kuri „jaunystės pėdas įspaudė Kairiškiuose“ – nesenai išleistą savo kūrybos knygą.

Bibliotekos jubiliejus paminėtas keliais etapais. Uždegtos atminimo žvakutės buvusiems darbuotojams Antanui Rupkui, Julijonai Vandai Šaulienei, Kazimierai Vileniškienei, Rozalijai Masiulienei, Antanui Kristučiui. Prisiminta, kad dirbant Kazimierai Vileniškienei, suaktyvėjo bibliotekos ir kaimo kultūrinis gyvenimas, susibūrė meno saviveiklos būreliai. Prisiminta ir  Juzefa Janušienė, poetė ir raiškaus žodžio meistrė. Eleonora Vilkienė pasidalino prisiminimais, paskaitė jos eilių. Apie pirmąją pažintį su biblioteka papasakojo Stanislovas Masiulis, Rozalijos Masiulienės  sūnus. Kaip gražiausius savo  metus   darbą bibliotekoje po bibliotekininkystės kursų baigimo vertina bei prisimenaValerija Andriuškienė. Kairiškiuose ji dirbo 1961- 1965 m.

Kairiškių kaimo bibliotekos vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė rašo gruodžio 29 d., šeštadienio „Vienybėje“.