Kam reikalinga juokų diena

Ar jau jus kas nors apgavo juokaudamas šiandien? Ne tik senovėje, bet ir šiandien, visi vikriai sukasi, norėdami kuo šmaikščiau papokštauti, kad tik pavyktų apgauti draugus ar artimuosius. Pripažinkime, juk taip smagu sušukti – „aprylius”.

Iš kur kilo šios dienos tradicija, jau niekas nebežino.

Taigi, kiek tiesos yra pokštuose? Yra daugybė istorijų ir pagražintų liaudies pasakojimų apie protingus ir nuovokius karalių juokdarius. Naudodamiesi „rūmų kvailio“,kuriam daug kas galima ir atleidžiama, statusu, juokdariai juokais gali pasakyti daug karčios tiesos apie tikrąją padėtį šalyje, valdovo klaidas ar jo aplinkos ydas. Būtent toks buvęs Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto juokdarys Stančikas, kurį lenkų tapytojas J. Mateiko pavaizdavo krėsle sėdintį, o jo protingas ir liūdnas veidas – kontrastas juokdario rūbams.

Išmintis ir kvailumas – tai dvi priešybės, antonimai. Tačiau, žinia, išmintis mėgsta paradoksus. Štai kodėl ji gali pasirodyti prisidengusi tariamu kvailumu. Išmintingą kvailį rasime mituose, pasakose, tai dažnas romanų herojus ir filmų personažas. Tai tas trečiasis brolis… Mokslas kalba apie išmintingo kvailio archetipą. Išmintingas kvailys kartais pasirodo kaip žmogus, turintis vaikiškai skaidrų suvokimą. Jis mato tiesas, kurių mes esame išmokę nepastebėti, nes laikome kvailystėmis, o mūsų sureikšmintos tiesos jam gali atrodyti juokingos.. Juk panašiai atsitiko ir garbiems istorikams, vertinant kruopštaus mėgėjo istoriko atradimą Vokietijos archyve.

…O šiandien galime meluoti, kiek tik leidžia laki fantazija, ir nesulaukti jokių sankcijų. Ir juoktis. Sako, kad juokas gamina vitaminą C, ilgina gyvenimą, ir net galima jį užskaityti kaip mankštą. Vaikai juokiasi iki 400 kartų per dieną, net atradę juokingą saulės spindulėlį ant grindų. Jie – tikri juoko ekspertai. Todėl rimtam suaugėliui, išspaudžiančiam šypseną vos 15 kartų per dieną, verta pabūti su vaikais.

Nors šiandien tegul tiesa bus juokas. Smagios dienos!

Lilija Smalakienė

Visas rašinys – šeštadienio „Vienybėje“