Kariuomenės vadas buvo ir leitenantu

Vasario 16-osios išvakarėse šalyje paskelbta žinia, kad Prezidento dekretu Vyčio Kryžiaus ordino didžiuoju komandoro kryžiumi už atsidavimą ir pastangas stiprinant bei plėtojant Lietuvos karinę ir gynybinę galią, nuopelnus Lietuvos krašto apsaugai apdovanotas Valdemaras Rupšys – Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas. Valstybės gimtadienio proga ir mūsų krašte komisija svarsto asmenybių kandidatūras  apdovanojimui ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“. Taip sutapo, kad abu apdovanojimai karininkui buvo įteikiami tą pačią dieną, Vasario 16-ąją. Tik pasibaigus ceremonijai prezidentūroje, kariuomenės vado ir jį lydėjusių tarnybos draugų automobiliai  pasuko Naujosios Akmenės link ir po poros su trupučiu valandų buvo paskirties vietoje – Kultūros rūmuose.

Sauliaus Gajausko atsiminimai apie Valdemarą Rupšį antradienio numeryje.