Klasikos pagerbimas naujais kūriniais

Saulės nutviekstas kiemelis Paragių dvare, skaitomi dienoraščio, laiškų fragmentai, smuiko čiurlenimas, oras nuoširdumo ir gerumo kupinas – tai Lazdynų Pelėdos literatūrinių kūrinių konkurso premijų teikimo ir dalyvių pagerbimo šventė, sukvietusi rugsėjo 16 –osios popietę.

Žmonių būrelis – negausus. Gal dvidešimt su trupučiu. Improvizuota scena – priešais dvaro duris. Scenoje nuostabioji aktorė Klaipėdos universiteto docentė, režisierė Virginija Kochanskytė,  jautriai skaičiusi  Sofijos Ivanauskaitės – Pšibiliauskienės ir Marijos Ivanauskaitės – Lastauskienės, seserų, rašiusių po tuo pačiu Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, dienoraščius, laiškus  Užsimerki, klausaisi ir atrodo, kad tas anų laikų dvasios magija pakerėjęs balsas nukelia į devynioliktąjį šimtmetį. Pauzių nėra. Lengvas vėjo šuoras nuneša smuiko, kalbinamo uostamiesčio kamerinio orkestro muzikanto Juozo Stasiulio, garsus. Vėliau aktorė prisipažins, kad nenorėjusi skaityti Lazdynų Pelėdos kūrinius, lyginti juos su konkurso dalyvių darbais. Josios minčiai pritarė ir dvarelio siela Sandra Sakalauskienė. Jaukumo ir gerumo dvasios šviesoje ta idėja įgavo patį tinkamiausią šiam momentui pavidalą visoms juslėms.

Apie jaukią popietę Lazdynų Pelėdos sodyboje – rytdienos laikraštyje.