KNYGA APIE TREMTĮ ANGLŲ KALBA (1)

Rusijos propaganda šiuo metu savo šalyje ir užsienyje vykdo melo kupiną kampaniją apie tariamai „humaniškus“ mūsų žmonių trėmimus 1941–1952 m. Pateikiami melagingi teiginiai, jog tremtiniams kelionėms buvo išmokėti dienpinigiai, vagonuose nemokamai dalintas maistas, vaikams – pienas, netgi suteikiama medicininė pagalba. Be to, dauguma lietuvių važiavo į svetimą kraštą gyvuliniais vagonais savu noru… Pagal rusišką propagandą tiesa buvo tokia, bet mes žinome savo tautos kančių kelią. Siekdama paneigti melą, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga yra išledusi daug knygų apie partizaninį karą ir tremtį. Šiemt, padedant JAV mokslininkams ir vertėjams prof. Mildai Bakšytei Richardson, prof. R.E. Richardson, Rūtai Jerašiui Guffey ir Živilei Kliorytei Vaitkienei, spausdina knygą apie tremtį anglų kalba „Childhood in forced exile“ („Vaikystė priverstinėje tremtyje“). Ji pasieks Lietuvos ambasadas ir konsulatus užsienyje, bus naudojama prezentacijoms, Lietuvių bendruomenėms anglakabėse šalyse, lituanistinėms mokykloms užsienyje.           Šia iniciatyva siekiama padėti išsaugoti lietuvių išgyventų trėmimų, mirčių ir skausmų atmintį, taip pagyvinti visame pasaulyje tikro lietuviško pilietiškumo, tautinio pasididžiavimo, kultūrinės savimonės idėjas.Rusijos propaganda šiuo metu savo šalyje ir užsienyje vykdo melo kupiną kampaniją apie tariamai „humaniškus“ mūsų žmonių trėmimus 1941–1952 m.Šia iniciatyva siekiama padėti išsaugoti lietuvių išgyventų trėmimų, mirčių ir skausmų atmintį, taip pagyvinti visame pasaulyje tikro lietuviško pilietiškumo, tautinio pasididžiavimo, kultūrinės savimonės idėjas.

Viršelio nuotraukoje – tremtiniai iš Naujosios Akmenės

Knygos viršeliui pasirinkta tremtinės Onos Česnutienės ir jos mažamečių vaikų iš Akmenės krašto nuotrauka, kurioje įamžinta sunki šeimos kasdienybė…

Visas rašinys sausio 21 d. numeryje

Stanislovas ABROMAVIČIUS

Bus daugiau