Knygose meilės „prieskonis“

Ką skaito mūsų žmonės, kokio pobūdžio knygos įdomios kraštiečiams? Ir kokio amžiaus skaitytojų grupė gausiausia? Tie, kas atsakėte, kad labiausiai mėgsta skaityti senjorai ir žmonės nuo penkiasdešimties – neapsirikote. Bibliotekininkai iš įvairių rajono bibliotekų patvirtino šį faktą. Ventos bibliotekos vadovė R. Miltinienė patvirtino jau minėtą faktą, kad daugiausia skaitytojų – brandaus amžiaus žmonės. Populiariausios psichologinio turinio knygos, meilės romanai pasitraukė į antrąjį planą. Yra detektyvų mėgėjų, taip pat fantastikos gerbėjų. Papilės Kazio Narščiaus bibliotekoje, taip pat, kaip ir Ventoje, daugiausiai skaito pensinio amžiaus žmonių. Kruopių bibliotekoje renkasi poezijos mėgėjų grupelė, pasivadinusi „Kruopelė“, jiems susitikimai – šventė. Roma JONIKIENĖ rašo trečiadienio numeryje