Koks buvo Akmenės krašto pirštinių raštas?

Rajono tautodailininkų darbų parodų rengėjai mielai priglobia Dalios Kundrotienės iš Alkiškių kaimo raštuotas pirštines. Jas priglobia ir parodų organizatoriai Šiauliuose, Vilniuje, veža į „Dainų šventės“ meno parodas.

Apie Kundrotų iš Alkiškių šeimą „Vienybė“ rašė dar 2013 metais, kai jų sodyba buvo pripažinta gražiausiai tvarkoma. Tad kaimo žmonėms, rajono gyventojams, ypač medikų pagalbos dažnai reikalingiems, felčerė Dalia gerai pažįstama. Tuo maloniau žinoti, kad gražiesiems darbams Dalios rankos auksinės. Kundrotai Alkiškiuose apsistoję jau šešiolika metų. Sako, vis dar nėra pabaigos remontams ir sodybos pertvarkymams. Abu sutuoktiniai vietiniai – iš rajono kaimų. Dalios šeima daug metų gyveno Akmenėje. Ir šis miestas jai labai prie širdies. „Man patiktų gyventi Akmenėje, kai nebereikės eiti į darbą. Ten ramu, tvarkinga, miela“, – sako Dalia. Gyvendama Alkiškiuose, sako, mato kaimo tuštėjimą, mažiau jaunų šeimų, retai kur sukrykštauja vaikai. Bet tokia pati bet kurio kaimo ir provincijos miesto ateitis.

Visada smalsu, su kuo kūrėjas save tapatina, iš ko manosi paveldėjęs gabumų? Dalia sako – močiutė iš mamos pusės gražiai mezgė ir anūkę išmokė, o močiutė iš tėvo pusės buvo labai skrupulinga meniniuose darbeliuose. Teta išmokė siuvinėti. Kambarių sienas puošia siuvinėti paveikslai. Dalia praėjo visus mezgimo etapus – nuo rūbų šeimai iki papuošimų, tokių, kaip staltiesės, skaros. Pirštinės „prikibo“ labiausiai. Numegzta kolekcija pirštinių suderintomis spalvomis ir raštais, keliaujanti iš parodos į parodą, ir vis papildoma nauja. Gal kas turite senų pirštinių, kurias promočiutės ar močiutės mezgė? Daliai įdomu, kokie buvo raštai, spalvų deriniai.

Roma JONIKIENĖ

Visas rašinys kovo 29 d. „Vienybėje“