Konkurso “Metų ūkis 2018” dalyviai

Lietuvos ūkininkų sąjungos ir savivaldybių organizuojamas konkuras “Metų ūkis” yra gražiausias ir ilgiausias tradicijas turintis renginys. Nuo pat jo pradžios dalyvauju ūkininkų darbo vertinimo komisijose ir turiu tokį pastebėjimą – nebuvo nė vieno konkurso, kurio apdovanojimai būtų aplenkę Kruopių seniūnijos ūkininkus.

Pirmieji šio konkurso centre atsidūrė kruopiškiai Ona ir Aloyzas Raubickai. Lietuva tuomet ūkininkus apdovanojo pažintine kelione į Skandinavijos kraštą. Mūsų valstybė buvo ką tik iškovojusi nepriklausomybę, drąsiausi valstiečiai kūrė asmeninius ūkius, plėtojo augalininkystę ir gyvulininkystę. Paskesniais metais tarp konkurso laureatų arba prizininkų buvo L. ir J. Kiminai, D. ir G. Kachabrišviliai, G. ir A. Šurkai, S. ir V. Ąžuolai, A. ir A. Žiauriai, D. ir R. Norbutai, J. ir S. Damskiai, J. Budovienė ir R. Bertašius, jaunųjų ūkininkų kategorijoje pripažinimo yra sulaukę V. ir D. Damskiai, V. ir A. Žąsinai, A. ir E. Kiminai ir kiti. Ypač malonu, kad tėvų pramintą pagarbos darbui kelią pasirinko ir ūkininkų vaikai.

Šiemet konkurso “Metų ūkis” komisija žvalgėsi po Viktorijos ir Mariaus Žiaurių ūkį.

Julijos SEJAVIČIENĖS rašinys šeštadienio, rugsėjo 8 d., „Vienybėje“.

Viktorija ir Marius Žiauriai pretenduoja į ryškiausių jaunųjų ūkininkų plejadą.