Kruopiams spalvingas sveikinimų saliutas

Kruopių kultūros namai visada garsėjo mėgėjų meno teatru. Ypač įsimintinos būdavo komedijos, o jas teatro kolektyvas ir jo įkūrėja Genutė Baliulienė mėgo, o ir suvaidinti linksmiesiems kruopiškiams pavykdavo puikiai. Per trisdešimt penkerius veiklos metus laimėta daugybė apdovanojimų, suteikta džiaugsmo tiek savos bendruomenės nariams, tiek išvažiuojamuosiuose pasirodymuose.

Kovo 25 – osios vakare, Kruopių kultūros namuose  žmonės susitiko prisiminimų vakare „Teatro pavilioti“. Kruopiškiai sulaukė svečių, kurių dovanos buvo meninės – jie dainavo, vaidino, prisiminė gražiausias draugystės akimirkas.  Kruopių teatro 35 – mečio iškilmėse, pilnutėlėje salėje, vyko daug puikių dalykų.  Teatro mėgėja, viena aktyviausių aktorių Liuda Povilaitytė ir teatro gerbėja Rima Urmonienė  ir iškilmėse „vadovavo“ – vedė renginį. Joms talkino jaunieji kruopiškiai, kurie mielai lanko kultūros namuose rengiamus užsiėmimus. Susiėjime dalintasi prisiminimais, o jų tikrai daug.  Teatro įkūrėja G. Baliulienė sukaupusi gražiausių prisiminimų ir jais dalijosi, sveikinimo žodį tarė Seimo narys V. Ąžuolas, vicemeras T. Martinaitis, seniūnė R. Statkuvienė. Dainomis ir muzika dovanomis dalijosi A. Vaičiakauskas, kruopiškių moterų ansamblis, dainuojamosios poezijos autorius K. Krencius. Kruopiškiai vaidintojai prisiminimais dalijosi akivaizdžiai – suvaidino ištrauką iš nuotaikingo spektaklio „Moterims neišsimokėsi“.

Pasveikinti atvyko ir dovanų atvežė Tytuvėnų kultūros centro teatras „Varnakalnis“. Dovana – spektaklis „Motinos akys“. Režisierė – mūsų krašte kūrusi Andrėja Gričiutė.  Teatralizuoto susitikimo finalas – moralinis Ukrainos palaikymas. Kruopių teatrui – spalvingas sveikinimų saliutas. Vis, kas domisi rajono kultūriniu gyvenimu, prisimena kruopiškių teatrą.