Kūrėjų iš provincijos veidas regimas knygoje

Kodėl provincija? Būtent dėl vienos svarbios priežasties Naujosios Akmenės TAU klausytojams ir visiems susirinkusiesiems pristatant naujai išleistą knygą paminėta provincija. Nes mes tokioje vietoje ir gyvename, tačiau mintimis, gabumais, įgyvendintomis idėjomis niekuo nesiskiriame nuo didmiesčio ar bet kurio miesto – kultūros šviesulio. Rugsėjo 15 – osios pavakarę Viešojoje bibliotekoje pristatyta TAU klausytojų kūryba, sudėta į leidinį „Viršum gyvenimo klonių“. Knygą redagavo žurnalistė J. Sejavičienė.

Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universiteto Literatūrinės grupės klausytojai buvo ties ypatingieji, sugalvoję, surašę, leidę mintis išspausdinti. Knygoje – įvairovė žanrų: eilėraščiai, miniatiūros, prozos vaizdeliai, literatūrinės esė, apybraižos. Kiekvienas kūrėjas (šiuo kartu visos moterys) išmėgino įvairius žanrus ir pasirinko sau tinkamą. Sužavėjo netikėtumu, nes ir pažindamas žmogų, minties neturi, kad kuria tokius širdį „kabinančius“ eilėraščius. Taip nustebino menininkė Z. Liaukšienė,  pedagogė matematikė S. Vaikasienė. Turėjau nuostatų, kad jos gabios kitose veiklose… N. Liaudanskienės ir R. Miliauskės eilės padėjo artimiau susipažinti su kūryba, tačiau apie jų talentą žinojau. A. Kriaučiūnienė – pažįstama iš ilgų mokytojavimo metų, tad nesistebiu gražiu žodžiu į raštą sudėtu. Štai A. Kryžienė, kiek žinojau, su literatūra bendrumo neturėjo. O kokios puikios publicistinės mintys – perskaitai ir įsimeni. D. Lužienė daug metų yra , „Vienybei“ labai reikalingas asmuo  teikiantis informaciją, tad perskaityti  knygoje jos užrašytą mintį – lauktas rezultatas. Apie drąsą kurti užsiminė R. Pavkienė, padėkojusi Literatūrinei grupei už suteiktą galimybę. Lieka džiaugtis, kad skelbti eiles ryžosi V. Kateivienė. Kolegei L. Smalakienei galiu tik pavydėti taupiai ir prasmingai į eiles sudėtų minčių. Kad D. Klusienė išraiškingai rašo, supratau, kai laikraščiui atsiuntė novelę apie tėvą, jos kūryba knygoje tik patvirtino perspektyvą. Z. Sinkevičienė keliolikos knygų sudarytoja, knygoje yra jos esė S. Daukantui. Štai ir visos autorės, kurių kūryba knygos pristatyme buvo įvertinta plojimais, padėkojimu, dovanėlėmis…

Apie TAU klausytojų  kūrybos knygą – Romos JONIKIENĖS straipsnis antradienio laikraštyje.