Kviečiame dalyvauti Kultūros ir meno tarybos narių rinkimuose

 Akmenės rajono savivaldybė kviečia Akmenės rajono kultūros ir meno kūrėjus susiburti į naują Kultūros ir meno tarybą. Savivaldybių kultūros ir meno tarybų pavyzdiniuose nuostatuose į Kultūros ir meno tarybos narius siūlomi: Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės kultūros ir švietimo administravimo padalinių specialistai, kultūros ir švietimo įstaigų atstovai, nevyriausybinių organizacijų, vykdančių kultūrinę veiklą Savivaldybės teritorijoje, bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovai, menininkai. Norinčius dalyvauti   tarybos veikloje, kviečiame registruotis elektroniniu paštu kultura@akmene.lt iki š. m. lapkričio 8 d., nurodant vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, telefono numerį.

 

Janina Rekašienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Visas tekstas spalio 31 dienos „Vienybėje“