Laikas vėluojančių nelaukia


Savivaldybės vadovai amžiaus 85-erių metų sukakties proga pasveikino Lietuvos Garbės kraštotyrininką Igną Valantį. I.Valantis yra parengęs daugiau kaip 150 kraštotyros aplankų. Pradėti kraštotyrinę veiklą paskatino į praeitį išeinantis gimtasis Kinkių kaimas. Paskui po įvairius archyvus ieškota Stravinskų šeimos praeities duomenų, nes paaiškėjo, kad geneologiniame medyje toji giminė glaudžiai persipina su Valančių medžio šaknimis… Duomenys siekė 1700 metus. ..  Garbiam kraštotyrininkui už veiklą  dėkojo Savivaldybės mero pavaduotojas A. Nicius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Bučys, Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldėsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Gabalis, mero patarėjas T. Martinaitis. Jubiliatui jie padovanojo vėliavą su rajono simboliais.  Jubiliatas pasidalijo ateities sumanymais.

Julija SEJAVIČIENĖ plačiau rašo šeštadienio numeryje . Autorės nuotrauka