Lietuvos Geležinkelininkų diena

Stoties budėtoja Regina

Beveik prieš trisdešimt metų į geležinkelio struktūrą atėjusi Regina Aleknienė šiandien nesigaili pasirinkimo – darbas patinka ir jį atlieka gerai. Reginą iešmininkės profesijos išmokė vyresnės kolegės. Tada stotyje buvo trys keliai ir 13 iešmų. Pamainoje dirbo dvi iešmininkės ir budėtojas.

Šiandien Alkiškių geležinkelio stotis turi du kelius ir 8 iešmus. Prieš aštuonerius metus Regina pradėjo pavaduoti stoties budėtojus ir buvo paskirta nuolatiniam darbui. Pamainoje R. Aleknienė kartu dirba su buvusia kolege iešmininke Lina Jakštiene. Budėtoja paatvirauja, kad Alkiškių stotis vienintelė Lietuvoje naudojanti krivulinę sistemą.

Šilumvežio ekipažas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio regiono stočių skyriaus Akmenės geležinkelio stotyje šilumvežį aštuonerius metus valdo mašinistas Romualdas Mažeika. Bendras jo darbo stažas sistemoje – trisdešimt treji metai. Iki tol Romualdas lokomotyvais sąstatus formavo Bugenių, Mažeikių stotyse. R. Mažeika gimė Ventoje, geležinkelininkų šeimoje. Tėvas ilgus metus dirbo buvusio statybinių medžiagų kombinato geležinkelio transporto ceche garvežio, o vėliau šilumvežio mašinistu. Mama buvo Akmenės geležinkelio stoties prekių kasininkė.

Kitas šilumvežio ekipažo narys, vyresnysis traukinių konduktorius papilėniškis Raimondas Andrijaitis taip pat ne naujokas geležinkelyje – per 20 metų šiose pareigose. Jo mama iki pensijos stotyje dirbo svėrėja.

Sauliaus GAJAUSKO pasakojimai rugpjūčio 26 d. „Vienybėje“

Autoriaus nuotr.