Lietuvos jūrų karininkas Ričardas Nakas

Šią vasarą sukako 105 metai, kai gimė Ričardas Nakas – ateitininkas, nepriklausomos Lietuvos jūrų karininkas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, sovietinio režimo politinis kalinys. Jo tragiško likimo pabaiga susijusi su Akmenės kraštu, tad siūlome su klaipėdiečiu literatu Aleksandru

Šią vasarą sukako 105 metai, kai gimė Ričardas Nakas – ateitininkas, nepriklausomos Lietuvos jūrų karininkas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, sovietinio režimo politinis kalinys. Jo tragiško likimo pabaiga susijusi su Akmenės kraštu, tad siūlome su klaipėdiečiu literatu Aleksandru Saku (papilėniškio Aleksandro Sako sūnumi), pakeliauti Ričardo Nako gyvenimo vingiais.

Ričardas Bernardas Nakas gimė 1916 m. liepos 31 d. Latvijoje, Mintaujoje (dabar Jelgava), vargonininko šeimoje. Nuo 1927 metų mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, dalyvavo tautininkų valdžios uždraustoje moksleivių ateitininkų veikloje.

Tuo metu nepaklusę draudimui moksleiviai buvo šalinami iš gimnazijų, o jų vadovai baudžiami (pavyzdžiui, profesorius Pranas Dovydaitis 1932 metais pusantro mėnesio kalintas), tačiau ateitininkai būrėsi ir toliau dirbo už mokyklų sienų. Išvykos, ekskursijos buvo mėgstamas ir sykiu mažiau rizikingas jų veiklos būdas.

Profesoriaus Prano Dovydaičio leisto žurnalo „Gamtos Draugas“ organizuojamų ekskursijų metu Lietuvos mokyklų ateitininkai plaukdavo laivu iš Kauno iki Klaipėdos ir prie jūros praleisdavo keletą dienų. Ričardas Nakas buvo 1933 metų tokios kelionės dalyviu. Kelionėje moksleiviai klausėsi paskaitų, dalyvavo intelektualiuose pokalbiuose su savo vadovais profesoriumi Pranu Dovydaičiu, kunigu ir poetu Kazimieru Žitkumi, filosofijos daktaru ir katalikiškos darbininkijos

organizatoriumi Kazimieru Ambrozaičiu, aplankė Mažosios Lietuvos patriarchą Martyną Jankų.

Šią 1933 metų ekskursiją, kuri baigėsi Plungėje, trys draugai ateitininkai – Ričardas Nakas, Leonas Dainys, Jonas Mockūnas – pratęsė pėsčiomis per Žemaitiją iki pat Kauno.

Daugiau apie karininką Leopoldas ROZGA naujame „Vienybės“ numeryje