Metai žmogaus nesupančioja

Rugpjūčio 20 – oji buvo išskirtinės pažinties diena. Ačiū Alkiškių kultūros namų  ir neįgaliųjų klubo  „Žėrutis“ vadovėms E. Narkuvienei ir I. Levinienei už kvietimą prisijungti prie bendruomenės.  Proga švęsti atitiko pavakario dovanotą šilumą, kurios rugpjūtyje gerokai trūksta – Alkiškių kaimo bendruomenės narys Vilnis LIKOPS minėjo 80 metų jubiliejų. Patyriau ypatingų emocijų – nuo juoko iki susižavėjimo išskirtinės asmenybės gyvenimo būdu, o kalbantis apie kiekvienam mūsų nuaustą likimą ir ašarą nubraukiau.

Optimistinė mintis ilgai neapleido – kad metai žmogaus nesupančioja. Vilnis sako kiekvieno mūsų galioje pančius sutraukyti, ir gyventi taip, kaip norisi, veikti, kas įdomu, bendrauti atvira širdimi. Vardas ir pavardė prašosi paaiškinimo, kokios tautybės jubiliatas, ir iš kur į mūsų kraštą atvažiavo. Vilnis latvis, daug metų gyvenęs Jūrmaloje, 2003 metais Alkiškiuose nusipirko namą. Kodėl Alkiškiuose, ar žinojo šį kraštą? „Mano žmona buvo lietuvė, tik daugiau kaip 40 metų gyveno Latvijoje. Brandžiame amžiuje nutarėme apsigyventi Lietuvoje. Žmonos giminaitės padedami ieškojomės kuriame nors kaimų sodybos. Alkiškiai tiko labiausiai. Apsistojome čia. Šiandien mano nuomonė nepasikeitė, manau, kad tai geriausias pasirinkimas,“ – pasakojo Vilnis.

Apsistojęs Alkiškiuose, vyras lietuviškai nemokėjo. Pats sau „iškėlė“ tikslą – išmokti. Pasakojo, kad žiūrėdavęs vien lietuviškas laidas, filmus, kalbėdavęs tik lietuviškai, nesvarbu – teisingai, ar nevisai… Šiandien Vinis šypsosi prisiminęs, kaip parduotuvėse pardavėjos paslaugiai su juo kalbėdavo rusiškai, o jis atsakydavęs, kad tos kalbos nesupranta. Kalbos išmokti padėjo lietuviškos knygos, ir visa, kas skaitoma. Po trejų metų kalbos barjerai buvo „peršokti“ – ir kalbėjo, ir suprato, ir skaitė…

Daugiau apie Vilnis LIKOPS rugpjūčio 28 d. numeryje – Roma JONIKIENĖ. Autorės nuotr.