Misija nesikeičia: saugi aplinka visiems

Gruodžio 5 – osios popietę Savivaldybės posėdžių salėje susirinko ne Tarybos nariai, o susitikimo su Lietuvos probacijos tarnybos specialistais ir savanoriais, kurį sukvietė Marius Šimkus, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausiasis specialistas ir Andromeda Makselienė,  rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Sakyta, kad ilgų ataskaitų ir oficialumo nebus, pasikalbėsime aktualiomis temomis, svarbiausi akcentai – saugi visuomenė, dėmesys jaunimui, pagalba įstatymams nusižengusiems asmenims. Probacijos tarnybos tikslas motyvuoti žmogų keisti gyvenimą, nes valstybė, neskirdama jam realios bausmės kalėjime, pasitiki ir suteikia galimybę pasitaisyti. Klausimas – ar nusikaltimą padaręs asmuo tai supranta? Viena iš probacijos pareigūnų misijų, taip konferencijoje įvardinti prioritetai, parodyti įvairias galimybes įsitvirtinti gyvenime, keistis, gauti visą įmanomą pagalbą – socialinę, psichologinę, nuorodas įsidarbinti. Tuo tikslu tarnyba bendradarbiauja, galima sakyti, su visomis Šiaulių apskrityje veikiančiomis institucijomis, kurių veikla siejasi su asmenų užimtumu, sveikata, informacijos sklaida.

Dalyvius pasveikino vicemeras T. Martinaitis, akcentavo probacijos tarnybos svarbą. Dauguma dalyvių – rajono švietimo įstaigų vadovų, socialinio darbo specialistų, rajono visuomenės sveikatos biuro atstovų. Būtent šios organizacijos atveria duris pagalbai. Akmenės rajone probacijos pareigūnai Marius Šimkus ir Rolandas Jaudženis šiemet „prižiūri“ 124 nuteistuosius, vienas – nepilnametis, kuriam reali kalėjimo bausmė atidėta. Kolegė iš Šiaulių Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus viršininkė Renata Mikaliūnė  sakė – darbo dviem pareigūnams tikrai netrūksta…

Visas rašinys gruodžio 9 d. numeryje

Roma JONIKIENĖ