Moksleiviškos nuotraukos

Igoris JAROŠEVAS

Papilės krašte dar smetoninės Lietuvos laikotarpyje buvo užgimusi tradicija mokyklos bendruomenei įsiamžinti nuotraukoje. Vieną tokią nuotrauką turiu ir savo albume. Anuomet nuotraukos buvo labai branginamos, žmonės fotografavosi retai.

Tradicija nusifotografuoti  išliko ir pokaryje. Tai buvo 1953 metai.  Buvau baigęs penktą klasę. Visi įsiamžinome ant istorinio Pašalpos piliakalnio. Nuotraukos autorius  geras mano brolio Olego klasės draugas Benas Puskunigis. Papilės vidurinė mokykla jau buvo išleidusi į gyvenimą pirmąją abiturientų laidą. Nuotraukoje esu bendramokslių apsuptas. Kairėje stovi mokytojos J. Norvydienė, E. Štuopienė, už jų M. Darkintytė ir T. Škerbaitė, dar aukščiau – P. Katauskaitė, E. Kučinskaitė, P. Melinis, B. Jazbutienė, G. Putinaitė, Z. Jazbutis. Dešiniajame krašte stovi direktorius J. Razmus, šalia mokytojai A. Anužis, J. Bielskis, aukščiau B. Šuopis.