„Mums nereikia daiktų, mums reikia bendravimo“

Taip sakė VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centro direktorė Daiva Urbonė, rodydama patalpas, kuriose popietėmis verda centro gyvenimas. Vienos vaikų lopšelio – darželio “Berželis“ grupės vietoje įsikūrusiame centre turiningas popietes leidžia apie dvi dešimtis vaikų nuo 6 iki 16 metų.

Centras išaugo iš šeimų švietimo projekto. Vaikų dienos centras gyvena iš projektų. Tomis lėšomis atsiskaito ir už komunalinius patarnavimus, perka reikalingas priemones. Šiais metais projektas savivaldybėje patvirtintas, bet pinigai į sąskaitą dar „neįkrito“. Centro vadovė sakė nuo metų pradžios dar negavusi atlyginimo. Tačiau entuziazmo ir idėjų čia nestokojama. „Mes daiktų turime,- sako Daiva, – turime stalo žaidimų, teniso stalą, kompiuterį, spausdintuvą, jei prireikia mokslams, kai ką mielai paskolina darželis, tačiau labiausiai trūksta žmonių, kurie nuoširdžiai užsiimtų su vaikais.“ Vaikams labai reikia ir suaugusio žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti, kuris jį išklausytų ir galėtų patarti.

Džiugiausia dovana vaikams – išvykos.

Daiva puoselėja idėją daugiau dėmesio ir paramos skirti šeimoms. Materialiai šeimas gali paremti „Maisto banko” akcijos metu su Ventos gimnazijos savanoriais surinktais produktais, gavo paramos ir „Prieglobsčio”, galėtų pasidalint ir su kitais stokojančiais. Savanoriaujanti psichologė Daiva Skirienė kiekvieną penktadienį susitinka su mamomis. O praėjusį ketvirtadienį su mamomis kalbėjosi psichologė Rima Mokusienė. Tėvams naudingi užsiėmimai pozityvios tėvystės, šeimos santykių, vaikų raidos temomis. Projektams įgyvendinti turi partnerių ir Ventoje, ir kituose miestuose, tačiau kasdieniam darbui trūksta žmonių.

– Man rūpi vaikai, jei galiu jiems padėti, mielai tai darau, – sako vaikams repetuoti talkinantis  savanoris Rytis Gramantas. Rytis Šiauliuose subūrė muzikinę grupę „Real dreams“, yra jos lyderis, o projektams įgyvendinti su bendraminčiais susibūrė į pelno nesiekiančią organizaciją “Real dreams” and Co”. Rytis Lietuvoje organizavo muzikinius renginius ir meninius būrelius vaikams, dirbo savanoriu Šiaulių jaunimo centre „Tarp savų“. Ventoje randa kur pritaikyti savo idėjas ir gebėjimus.

-Mes dažnai deklaruojam, kad rūpinamės vaikais, tačiau tikrasis rūpestis vaikų taip ir nepasiekia. Nenorima vargintis, nesidomima tikraisiais poreikiais,- patyrimu dalinasi didelę savanoriavimo patirtį turintis Rytis Gramantas.

Lilija Smalakienė

Balandžio 29 d. „Vienybėje“