Musės labai klastingos

Įsijungiu LRT kanalą,  noriu žinių be prasimanytų sensacijų. Bet tai „misija neįmanoma“, nes parlamentarams nesutikus panaikinti tokio Seimo nario Petro neliečiamybės, jis pakviestas rimtam pokalbiui… Žurnalistei nespėjus praverti burnos Seimo narį Petrą ištinka beprotybės priepuolis. Jis mojuoja rankomis, rodomuoju pirštu baksnoja į, kaip aš įsivaizduoju, filmavimo kameros pusę, o tai reiškia tiesiai į žiūrovą ir klykia: visi vagys, sukčiai, manęs sudoroti nepavyks… Ir dar daug kitokių dalykų išrėkia valstybės žmogus. Jei ant tokių „svarbių“ žmonių pečių laikosi valstybė, tai ko stebėtis, kad niekaip nepajudam visuotinės gerovės pusėn. Tik trumpam įsivaizduokime taip pamokoje besielgiantį mokytoją, parduotuvėje – kasininkę, operacinėje – chirurgą. Na, kaip besaugotume asmens teisę į saviraišką, ligotą žmogų apvilktų tramdomaisiais marškiniais ir gydytų. Bet Petro neapvelka, netgi saugo nuo prokuroro.

Ir tas Petras mane paveikė. Prikėlė nervinančius prisiminimus, kokios klastingos yra musės, ir kokie kvaili yra žmonės.  Nes Petras yra kaip musė. Kai vasaras leisdavome kaime, buvome tik tos pačios giminės vaikai – pusbroliai ir pusseserės, bet charakteriai mūsų skirtingi. Vieni mušeikos, kiti klastūnai, treti senelių ir tetų pataikūnai. Gerokai už mane vyresnis pusbrolis, kuris vasaromis jau galėjo dirbti kolūkyje, pasakė, kad musės neskęsta. Nepatikėjau juo nė akimirką, nes buvo melagis, kaip mes visi. Tada jis sako: „Gerai, susilygstam iš tavo „bambonkių“. Pagauk musių kiek tik nori. Sumesk jas į  vandenį ar pieną ir palik, kol sugrįšiu iš darbo. Sugrįžęs atgaivinsiu.“ Savo pergale nesuabejojau. Piene musių nuskandinti negalėjau, nes būtų iškaršę kailį, kad iš maisto tyčiojuosi, o vandenyje kas neleis.  Atėmiau iš šuns seną katilą, pripyliau vandens, prigaudžiau musių, sumečiau, pastačiau lažybų objektą kažkur sode gal  po vyšnia.  Ką beveikiau, vis bėgau pažiūrėti ar musės yra. Jos buvo, kur ir padėtos, plūduriavo paviršiuje, gyvybės nerodė arba aš jos neįžiūrėjau.

Daugiau Romos Jonikienės pasvarstymų  šeštadienio birželio 29 d. „Vienybėje“.