Mūsų kaimų biografijos. Nutolusi Medemrodės šlovė

 

Lietuvą jėga inkorporavus į sovietinę imperiją, 1940 m. vasarą Medemrodėje buvo įsteigtas tarybinis ūkis. Kadangi dvaras nebuvo išgrobstytas ir sugriautas, tai ir ūkis buvo vienas stipriausių net pokario metais. Hitlerinės okupacijos metais Medemrodės dvarą administravo žymus nepriklausomos Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas Vladas Kurkauskas, Zubovų giminė. Tai irgi neeilinė asmenybė, buvęs nepriklausomos Lietuvos kariškis, visuomenės ir valstybės veikėjas. Kaip jis liko nerepresuotas pokario metais, galimas tik vienas paaiškinimas: sovietinės kariuomenės kareiviai žiauriai išniekino ir nužudė jo žmoną.

Vis dėlto okupacinė sovietinė valdžia senutei V. Zubovienei negalėjo dovanoti jos praeities. 1941 m. birželio 14-ąją su Mažeikiuose gyvenusia dukters Sabinos Kramaržienės šeima 68 metų moteris ištremta į Altajaus kraštą, kur tų pačių metų gruodžio 28 d. mirė.

Gal ir ne iš blogų norų, o dėl neišmanymo tapo sugadintas antkapinis V. Zubovo paminklas – ant didžiulio akmens negrabiai išbraižyta ir V. Zubovienės pavardė bei mirties data, taip klaidinami lankytojai. Tą pačią 1941 m. birželio 14-ąją į Krasnojarsko kraštą ištremti Medemrodės mokytojai Jonas ir Eugenija Skerstonai su sūneliu Algimantu ir dukra Dalia. Šios šeimos likimas tragiškas ir kartu būdingas tūkstančiams ano meto Lietuvos gyventojų. Joną Skerstoną, jau atsidūrusį tremtyje, 1943 m. sausio 30 d. teisė vadinamasis ypatingasis pasitarimas…

Daugiau biografijos Leopoldo ROZGOS publikacijos gruodžio 4 d. numeryje