Muzika šeimoje

Ne taip seniai Naujosios Akmenės muzikos mokykla Kultūros rūmuose sukvietė į absolventų koncertą. Visi, kas prieš vasaros atostogas atsisveikino su mokslais negrįžtamai, grojo, dainavo, eksponavo pieštus kūrinius.  Terminas „negrįžtamai“ – sąlyginis. Visada galima muzikuoti kolektyvuose, dalyvauti veiklose, juk muzikos mokyklą baigia jauno amžiaus paaugliai. Tarp  baigusiųjų ir fortepijono klasės moksleivė Eimantė ŠNELYTĖ.

Per ilgus darbo metus išsiugdo nuojauta, kad pažįsti vieną ar kitą žmogų, nors su juo nesi net kalbėjęs. Taip buvo ir su miela, besišypsančia paaugle Eimante Šnelyte. Atmintis atgaivino vaizdą, kaip scenoje dainavusiam ir žiūrovams nusilenkusiam solistui Ignui Šneliui moteris ir maža mergaitė neša gėles… Apie jau mokyklą baigusį, nuo darželio dainavusį, pedagogės J. Draudikienės „atrastą“ daugelio konkursų laureatą Igną Šnelį esu rašiusi. Ir po gero dešimtmečio Naujosios Akmenės muzikos mokyklos  absolventų koncerte gėles scenon nešusi mergaitė skambino pianinu. Ji šiemet atsisveikino su mokykla.  Igno jaunesnioji sesė Eimantė taip pat muzikantė ir dainuoja chore „Šiaurės žiedas“.  Muzika neišėjo iš šeimos.

Daugiau Roma Jonikienė šeštadienio, birželio 22 d., VIENYBĖJE.