Naujajai Akmenei 70. Tremtinio žmona

Miesto istorija nėra sena ir nėra išskirtinė. Visos pasaulyje žmonių apgyventos vietos atsirado labai panašiai: buvo priežasčių, kodėl prireikė apsigyventi toje vietoje. Mūsų miestą subūrė cemento gamykla. Kur kas įdomesnis faktas, kokie žmonės, iš kur atkeliavę ir dėl kokių priežasčių tai padarė, kad įsikurtų ir pasiliktų. Mes – kaip prieskoniai, suteikiantys Naujajai Akmenei išskirtinumo. Gaila, kad daugybė pirmųjų miestelėnų istorijų niekada nebus išgirstos, juolab užrašytos.

Naujoji Akmenė, kadangi labai reikėjo darbo jėgos, priėmė ir įdarbino tremtinius. Liudmilos ir Stepono LIULIŲ šeima taip pat neatsitiktinai čia apsistojo. Tremtinio šeimos tėvynė neįsileido… reikėjo ieškotis nuošalios vietos. Pedagogę,  ilgametę  buvusios Naujosios Akmenės pirmosios vidurinės mokyklos direktorę Liudmilą Liulienę kalbinau iš dalies savanaudišku tikslu. Norėjosi, kad pašnekovas būtų žinomas rajone žmogus, domino ir  pagrindiniai niuansai, kodėl ir kokius išgyvenimus patiria tėvynę palikę kitataučiai, kaip pripranta svetimame krašte.

Tremtinio žmona… Liulių šeimą ištrėmė į Sibirą, į Buriatiją, 1949 – aisiais. Tėvas, mama ir trys vaikai, ketvirtojo laukėsi. Tėvas mirė jauniausiam sūnui nespėjus gimti, tuomet vyriausiam Steponui buvo aštuoneri. Stepono mama, kai po beveik 30 metų sugrįžo į Lietuvą, buvo tremtinė ir tremtinio žmona. Tremtinio žmona, ištekėjusi už Stepono, tapo ir Liudmila. Nors jos pačios, rusų tautybės šaknų moters, šeima taip pat buvo tremtiniai Buriatijoje. Liudmilos tėvo senelis ir dėdė buvo dvasininkai, dar caro valdžios nublokšti į Sibirą. „Pamenu nuotraukas, dokumentus, tačiau tuomet nesidomėjau šeimos istorija, o artimieji nieko nepasakojo. Šiandieniniu protu galvoju – būtų įdomu žinoti,“- sako Liudmila.

Liudmila – atviros, geros širdies moteris, gyvenanti aktyvų gyvenimą. Sako, atkreipianti dėmesį į daugybę likimo siųstų sutapimų. Jai ir mūsų miestui, kuris tapo tikraisiais namais, po septyniasdešimt metų.

Romos Jonikienės rašinys  šeštadienio birželio 29 d. „Vienybėje“.