Netekome šviesaus žmogaus

Šviesų pavasario metą liūdna žinia iš pajūrio – kovo 25 dieną po sunkios ligos mirė buvusi ilgametė mūsų rajono Sanitarijos ir epidemiologinės stoties vyr. gydytoja Albina KORSAKIENĖ (1942 02 18-2017 03 25). Netekome mūsų kraštui daug nuveikusios darbuotojos. Sanitarijos ir epidemiologijos stotis Lietuvos nepriklausomybės metais buvo pervadinta Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, mūsų krašto centras priklausė Šiaulių departamentui. Albiną Korsakienę pažino daug mūsų krašto žmonių, su ja bendravo kaip su miela plačios erudicijos moterimi, kaip gydytoja, kuri reikliai stebėjo mokyklų, darželių, viešojo maitinimo įmonių sanitarijos ir higienos būklę, siekė sveikatai svarbių kokybės veiksnių. Albina ir Kęstutis Korsakai ( statybų inžinierius Kęstutis Akmenės rajone dirbo kapitalinės statybos skyriaus viršininku) išaugino du sūnus.

Pastaruosius dešimtmečius Korsakų šeima gyveno Palangos pašonėje įsikūrusiuose Vydmantuose.

Mirties faktas visada skaudus. Tuo labiau, kai į Amžinybę išeina pažįstamas žmogus. Liūdime dėl Albinos Korsakienės mirties ir nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, buvusius bendradarbius.

„Vienybės“ redakcija