Nutilo kolegos žurnalisto žodis

„Tai atsitiko jūsų akyse – ėjau kaip laukas ir staiga palūžau. Ir niekas nebeaugo manyje…“

(A. Brikas)

Nutilo kolegos žurnalisto Algimanto BRIKO žodis. Ši netikėta žinia skaudžiai primena, kad kiekvieno iš mūsų  gyvenimas  prabėga šuoliais…

Algimantas į „Vienybės“ laikraščio redakciją atėjo 1975 metais. Tada jam buvo  23-eji. Dirbo korespondentu, skyriaus vedėju, atsakinguoju sekretoriumi, Vilniaus universitete neakivaizdžiai studijavo ir 1986 metais gavo žurnalisto  diplomą.  1989 m. išvyko studijuoti  žurnalistikos į tuometinę Leningrado aukštąją  partinę mokyklą, o ją baigęs nuo 1991  dirbo  Plungės rajono . laikraščio „Žemaitis“ redaktoriaus  pavaduotoju,  nuo 1992 m. Algimantas  laikraščio „Šiaulių kraštas“ redakcijoje, nuo 1996 – šio laikraščio vyr. redaktoriaus pavaduotojas, nuo 2003 m. iki išėjimo į užtarnautą poilsį dirbo „Šiaulių krašto“  laikraščio leidinio Kuršėnų kraštui redaktoriumi.

Algimantas domėjosi poezija, būrė Akmenės krašto literatus, rašė eilėraščius, kuriuos skelbė „Vienybėje“, almanache „Žemgalijos užrašai“, jo poetinis žodis gražiai skambėjo  „Poezijos pavasario“ renginiuose. Sporto mėgėjai prisimena Algimantą Briką kaip puikų šaškininką. Poligrafijos ir spaudos darbuotojų spartakiadose prie  šaškių lentos  niekam nepavyko Algimanto nurungti.

.Gražiausius gyvenimo  metus, brandžiausius rašinius ir jauno žurnalisto energiją Algimantas Brikas atidavė Akmenės krašto žmonėms – „Vienybės“ skaitytojams. Mirtis padarė savo, tačiau su mumis lieka šviesus Algimanto atminimas, jo gražus poetinis žodis, jo širdies kaitra prisodrinti rašiniai apie Akmenės krašto žmones.

Liūdime ir šią skaudžią valandą esame kartu su žmona Nijole, su dukra Sandra, sūnumi Vilmantu.

„Vienybės“ redakcijos darbuotojai – buvę ir dabartiniai