Paminklas Vladui Sirutavičiui

Labiausiai Kairiškius garsinęs asmuo – Vladas Sirutavičius. Šio šviesaus žmogaus, daug nuveikusio Kairiškiuose, Šiauliuose, net visos Lietuvos mastu, atminimas nėra pakankamai įamžintas. V. Sirutavičius (1877-1967) buvo inžinierius, verslininkas, visuomenės veikėjas, aktyvus socialdemokratų partijos dalyvis, Steigiamojo Seimo narys. Šiemet sukanka 85 metai nuo jo inicijuoto pradžios mokyklos pastatymo ir 50 nuo pirmosios Kairiškių vidurinės mokyklos laidos. V. Sirutavičius Steigiamajame Seime dirbo 1920-1921, tad sueina 100 metų nuo politinės veiklos kulminacijos. Ir 110 metų, kai pradėjo veikti Kairiškių kartono fabrikas. Planuojama prie Kairiškių daugiafunkcio centro (buvusios pradžios mokyklos) pastatyti atminimo ženklą.

Jau nemažai ir nuveikta. Sutarta su kalviu Česlovu Pečetausku, menininkas nukals atminimo ženklą.

Feisbuko aplinkoje surengta apklausa, kur buvo galima balsuoti už vieną iš trijų pateiktų eskizų. Daugumos simpatijas pelnė kūrinys, kurio centre varpas. Varpo dūžiai nuo Vinco Kudirkos laikų mums atpažįstami kaip kvietimas prasmingai veiklai:  Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu,/Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo: Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite…

V. Sirutavičius yra rašęs straipsnius į V. Kudirkos redaguojamą “Varpą”, yra liudijimų, kad darbo pradžią ir pabaigą dvare skelbdavo tam skirtas varpas. Žinoma, paminklas stovės mokyklos kieme, kur daug metų aidėjo varpelis. Medžio atžalos skelbia, kad Sirutavičiaus darbai turi tąsą.

Jau pavyko surinkti dalį lėšų. Kairiškių daugiafuncio centro klubas “Margažiedis” teikė paraišką ir laimėjo dalinį finansavimą Savivaldybės kultūros, meno ir leidybos projektų konkurse, dar davė žodį paremti Papilės seniūnijos rėmimo fondas, socialdemokratų partijos Akmenės skyrius, jau paramą skyrė Kairiškių verslininkas Svajūnas Dapšys. Kviečiame prisidėti dabartinius ir buvusius kairiškiečius, buvusius mokinius, tiesiog visus, kurie mano, kad V. Sirutavičiaus indėlis į krašto ekonomiką, politinės minties vystymąsi, į švietimo raidą, į labdaros tradicijų kūrimą turi būti įvertintas. Tai žmogus, mylėjęs Lietuvą ne žodžiais, o konkrečiais darbais. Klubo “Margažiedis” sąskaitos Nr. kredito unijoje “Tikroji viltis” LT735011200014001400. Mokėjimo paskirtis: Sirutavičiaus paminklui.

Paminklo atidengimo šventė planuojama rudeniop.

Ritos Masiulienės rašinys trečiadienio, birželio 30 d., VIENYBĖJE.