Pasaulį turtina geri žmonės


Esu dėkinga Aukščiausiajam už savo gyvenimo kelyje sutiktus gerus žmones. Jaučiu didelį dėkingumą visiems, kurie mane prisimena. Pirmiausiai esu dėkinga Irenai Šiurnienei, kaimynei Jadvygai Šiaulienei, Vandai Vaičienei, pašto darbuotojai Dangirutei Jazdauskienei. Du kartus per savaitę mane aplanko socialinė darbuotoja Lorena Lesauskienė, aš ją tiesiog vadinu „mano mergaite“. Neįsivaizduoju, kaip gyvenčiau be Ventos ambulatorijos gydytojų, medicinos slaugytojų pagalbos. Ambulatorijai dabar vadovauja naujas direktorius M. Lopaitis, atėjo dirbti jaunų medicinos darbuotojų. Esame dėkingi medikų bendruomenei už žinias ir gyvenimą, paskirtus mums, ligoniams. Ypač esu dėkinga bendruomenės slaugytojai Rimai Tukienei. Ventos miesto žmonėms daug rūpesčio išdalija neįgaliųjų klubas „Dalia“ ir jo vadovė Irena Jatkauskienė, seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, seniūnijos socialinio darbo organizatorė Liudvina Byčienė. Dėkoju jums, mielosios, už nuolatinį rūpinimąsi manimi.

Plačiau apie tai, kam dėkoja Ventos miesto gyventoja Elena Čepulienė, trečiadienio numeryje