Pasimatymas su praeitimi

“Parodyk man savo miestelį” – dažnai svečias prašo, nes Papilė yra unikali geologiniais, archeologiniais ir kitokiais objektais. Įsiliejusi tarp dviejų piliakalnių ji mena bendruomenės gyvenimo būdą, džiaugsmus ir istorinių lūžių tragedijas. Lyg druska viskas susikristalizavo ir tapo tuo, ką šiandien matome. „Matyti“ giliau mokėmės per Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo inicijuotą gimnazistų stovyklą-ekspediciją „Papilė 1941 metais“, kurios tikslas – nubraižyti miestelio žemėlapį ir surašyti namų savininkus.

Savaitę bendraudami su senaisiais gyventojais, šakniniais papilėniškiais, išgirdome istorijų, kurios mus prajuokino, nustebino, pamokė. Iš tiesų gavome neįkainojamos patirties ir iš naujo pamilome Papilę, nes pažinome kitokią – pamatėme žmones ir jų gyvenimą, užkoduotą lemtį ir puoselėjamus įsitikinimus. Siekis sužinoti, kas čia gyveno, kur brukos vingiai veda, kartais klaidino, kartais nušvietė tikrovę visai kitomis spalvomis.

Beliko prisėsti ir surašyti patirtus dalykus.

Apie gimnazistų ekspediciją  Stovyklos-ekspedicijos koordinatorė mokytoja

Kristina Dorofėjienė – trečiadienio, liepos 1 d., VIENYBĖJE